Eurowolontariat -

Emmaus Europe

Latem można nie tylko byczyć się na plaży, ale i działać – na przykład na rzecz ludzi biednych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Ochotnicy pomagają w zbiórkach odzieży, pracują w sklepach charytatywnych, prowadzą warsztaty np. z nauki czytania. Wyjazd możliwy jest od czerwca do października, na okres od tygodnia do dwóch miesięcy.

Aby się zgłosić, przejrzyj listę workcampów Emmaus (ogłoszenia o naborach dodawane są z reguły wiosną - nie wszystkie kraje co roku realizują projekty), wypełnij formularz rejestracyjny i prześlij go do organizacji odpowiedzialnej za dany projekt. Wolontariusz musi być pełnoletni, ma zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie.

Emmaus Europe jest częścią międzynarodowego ruchu społecznego Emmaus International.

Czekamy na informacje od organizatora o projektach na rok 2020.

Więcej informacji:
www.emmaus-europe.org
www.emmaus-international.org

stopka strony