Eurowolontariat -

EU Aid Volunteers

Przejmujesz się problemami tego świata? Chcesz pomóc najbardziej potrzebującym w Afryce, Azji, Ameryce Południowej? Wybierając ten projekt będziesz mieć na to aż 18 miesięcy!


Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje zainteresowane współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie. Wolontariaty odbywają się m.in. w: Kambodży, Ekwadorze, Jordanie, Tunezji, Sierra Leone czy na Haiti.

Czas udziału w projekcie wynosi od 1 do 18 miesięcy. Aby się zgłosić, przejrzyj listę aktualnych projektów dostępną na stronie Komisji Europejskiej i prześlij wymagane dokumenty do organizacji koordynującej dany projekt.

Wolontariat kierowany jest do osób, które mają skończone 18 lat oraz są obywatelami Unii Europejskiej lub posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowy w jednym z jej państw członkowskich.

Osoby zakwalifikowane do programu mają zapewnione 2 tygodniowe wyjazdowe szkolenie wstępne, pokrycie kosztów podróży, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania.

Więcej informacji w bazie grantów EurodeskPolska

stopka strony