Eurowolontariat -

Europejski Korpus Solidarności

Wolontariat daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy.


Forma pomocy może być bardzo różna – od działań doraźnych po edukacyjne. Możesz np. pomóc prowadzić zajęcia pozaszkolne, edukacyjne, rozwojowe, pracować z osobami niepełnosprawnymi lub w obszarze sportu czy kultury.

Program umożliwia udział w projektach trwających 2–12 miesięcy (indywidualne) lub od 2 tygodni do 2 miesięcy (grupowe). Wszystkie są międzynarodowe, ale możesz wziąć udział w projekcie… w Polsce. Tematyka: bardzo szeroka. EKS to także szansa na międzynarodowe doświadczenia dla osób z mniejszymi szansami.

Jak wygląda pierwszy krok? Zarejestruj się i utwórz swój profil na stronie internetowej Korpusu (poniżej) i… czekaj aż zgłosi się do ciebie organizacja z ofertą wolontariatu lub sam znajdź interesujący Ciebie projekt i profil organizacji i aplikuj. Nie musisz akceptować przedstawionej oferty – jeśli będzie ich więcej, wybierasz tę, która ci najbardziej odpowiada.

Wszyscy wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione: zwrot kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne, a także kieszonkowe na pokrycie kosztów utrzymania. Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat.

Więcej informacji w bazie grantów EurodeskPolska  i na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności
 

#wolontariat

stopka strony