Eurowolontariat -

Młodzież w Europie - Wolontariat Europejski (EVS)

To wspaniała propozycja, bo łączy w sobie zarówno pracę, jak i seminaria, kursy językowe. No i: pierwszeństwo ma młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społecznej, zdrowotnej lub ekonomicznej.


Sztandarowy program Unii Europejskiej. Z dużym budżetem i całą paletą możliwości, wbrew nazwie – nie tylko w Europie. Do wyboru są najróżniejsze projekty: od ekologicznych, przez społeczne, do dotyczących kultury i sztuki.

Aby wziąć udział w projekcie nie trzeba mieć żadnych specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania! Możesz wyjechać do większości krajów europejskich, wybranych krajów Kaukazu, Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej i pracować społecznie na rzecz zagranicznej organizacji.

Projekty trwają od 2 tygodni do 12 miesięcy i mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Wolontariusze projektów trwających ponad 2 miesiące mogą także, w czasie pobytu za granicą, wziąć udział w kursie językowym online.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkiego potrzebnego transportu lokalnego. Możesz także otrzymać niewielkie kieszonkowe. Podczas pobytu za granicą wolontariusze są objęci ubezpieczeniem. W ciągu roku na EVS wyjeżdża z Polski ok. 500 osób.

Wiek: 17-30

Baza projektów Wolontariatu Europejskiego oraz organizacji wysyłających/przyjmujących wolontariuszy znajduje się na stronie: https://europa.eu/youth/volunteering_pl.

Więcej informacji:
http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

stopka strony