Eurowolontariat -

Pomagaj niepełnosprawnym w Niemczech

To ciekawy projekt, choć udział w nim wymaga pewnego doświadczenia bowiem wolontariusze mają pracować z osobami niepełnosprawnymi.


Organizacja rekrutuje wolontariuszy na roczną pracę w placówkach dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz w domach opieki dla osób starszych. Wolontariat rozpoczyna się zwykle pod koniec sierpnia lub w lutym.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub starszymi. Osoby bez doświadczenia muszą przed wyjazdem odbyć 2 tygodniowy staż w akredytowanej organizacji w swoim kraju. Stowarzyszenie pomaga w znalezieniu właściwej placówki.

Wolontariusz podczas pobytu w Niemczech ma zapewnione: miesięczne kieszonkowe w wysokości co najmniej 150 euro, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne, zajęcia językowe w razie konieczności, udział w seminariach. Koszty podróży ponosi sam.

Więcej informacji:
https://www.freunde-waldorf.de/en/voluntary-services/incoming/

stopka strony