Eurowolontariat -

Pomagaj ucząc się niemieckiego

Chcesz podciągnąć się z niemieckiego? Biorąc udział w workcampie organizacji Pro International e.V. będziesz mieć na to szansę. Pod warunkiem, że już trochę w tym języku mówisz. W ofercie też workcampy w języku angielskim.


Bardzo szeroki wachlarz tematów workcampów oferuje organizacja z siedzibą w Marburgu w Niemczech. Możesz zająć się pracami modernizacyjnymi na terenie placów zabaw, pomagać w domach kultury, centrach młodzieżowych. Na zainteresowanie zasługują też projekty ekologiczne - sadzenie drzew, tworzenie ścieżek przyrodniczych, oczyszczanie strumieni.

Językami obowiązującymi podzas projektów są angielski lub niemiecki. Te, na których obowiązuje niemiecki pełnią także rolę obozów językowych - przez 2 tygodnie wolontariusze komunikują się wyłącznie w tym języku. Od uczestników wymagana jest więc znajomość języka przynajmniej w stopniu podstawowym.

Obozy trwają 2-3 tygodnie, czas pracy to 20-25 godzin w tygodniu. Projekty odbywają się zazwyczaj od marca do września. Wolontariusz ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Koszty: 350 zł opłaty jednorazowej oraz dodatkowo 160 lub 240 euro (w zależności od długości projektu).

Wiek: 16-26 (czasem przyjmowani są też starsi wolontariusze, mający powyżej 26 lat).

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu - organizacji partnerskiej Pro International e.V. w Polsce.

Projekty na rok 2020:
projects pro international germany 2020 [...]

Więcej informacji:
https://www.pro-international.de/programm/eigene-projekte-in-deutschland/
http://workcamps.pl/

stopka strony