Eurowolontariat -

Przygoda w Stanach Zjednoczonych

Szukasz okazji, żeby wyjechać za ocean? I oto jest! Weź udział w projekcie organizacji Volunteers for Peace. Do wyboru projekty krótko- i długoterminowe.


Masz do wyboru: workcampy (2-3 tygodniowe) lub projekty długoterminowe - trwające nawet do roku. Tematyka projektów jest zróżnicowana, więc na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.

Do przykładowych zadań wolontariuszy należą: budowa / remont mieszkania socjalnego lub budynków o charakterze historycznym, wykopki archeologiczne, działania na rzecz ochrony środowiska (budowa szlaku, edukacja ekologiczna, badania przyrody, praca w parku), praca z dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, z uchodźcami, przedstawicielami mniejszości, jak również udział w projektach artystycznych i kulturalnych.

Dokładny koszt oraz wiek uczestników zależą od projektu. W trakcie pobytu będziesz mieć zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem jednej z organizacji partnerskich Volunteers w Peace w Polsce: Stowarzyszenia "Jeden Świat" lub  Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu.

Więcej informacji:
https://vfp.org/

stopka strony