Eurowolontariat -

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu

Lepszy, bardziej sprawiedliwy świat – to misja wolontariatu salezjanów z Krakowa. Do jej realizacji nie potrzeba superbohaterów, tylko osób z pasją. Takich, których nie odstraszy roczny okres przygotowań i wiele innych zobowiązań związanych z udziałem w tym programie.


Salezjanie – międzynarodowe zgromadzenie zakonne – zajmują się pracą wychowawczą z młodzieżą. Młodzi Światu to wolontariat misyjny, który ma za zadanie nieść pomoc najuboższym w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji. Wolontariusze są potrzebni, by wspierać misjonarzy. Wspólnie prowadzą domy dla dzieci ulicy, świetlice, uczą w szkołach, opiekują się chorymi, budują ośrodki zdrowia, edukacji, prowadzą katechizację. Po powrocie do Polski przez co najmniej rok dzielą się świadectwem swojej pracy na misji.

Aby wyjechać na wolontariat, trzeba brać czynny udział w działaniach Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (SWM) przez minimum rok, decyzję o kwalifikacji podejmuje duszpasterz SWM. Wymagana jest również znajomość co najmniej jednego języka obcego – w zależności od tego, gdzie chcesz jechać, może to być angielski, hiszpański, francuski lub rosyjski. Musisz być pełnoletni.

Wolontariusz pokrywa koszty podróży, ubezpieczenia i szczepionek, ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjazdy trwają od dwóch miesięcy do roku.

Informacje o zasadach uczestnictwa i możliwościach wyjazdu można uzyskać na spotkaniach w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu lub na weekendowych zjazdach ogólnopolskich (terminarz na stronie internetowej).

Więcej informacji

stopka strony