Eurowolontariat -

Service Civil International (SCI) - Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Zrób coś na rzecz świata bez barier. W końcu Ziemia jest tylko jedna. Możesz włączyć się do działań, które wpłyną na poprawę warunków życia ludzi na drugim końcu planety – albo tuż obok Ciebie!


SCI to organizacja, która za cel przyjęła promowanie idei pokoju i współpracy. Swoje oddziały skupia w ponad 43 krajach świata. Polskim członkiem sieci jest poznańskie Stowarzyszenie „Jeden Świat”. SCI organizuje zarówno projekty długo-, jak i krótkoterminowe.

Wolontariat krótkoterminowy to tzw. workcampy – projekty grupowe, trwające od 2 do 4 tygodni. Uczestnicy pracują ok. 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu – opiekują się dziećmi, wykonują prace remontowe, działają na rzecz ochrony środowiska. Wolontariat długoterminowy to zazwyczaj projekty indywidualne dla tych, którzy gotowi są na dłuższą przygodę – trwają od 1 do 12 miesięcy.

Językiem większości projektów jest angielski. Wolontariusz opłaca składkę członkowską Stowarzyszenia (180 zł), udział w projekcie (200 zł) oraz koszty podróży. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o rozłożenie składki członkowskiej na raty lub o jej umorzenie. Podczas wyjazdu organizacja goszcząca zapewnia wolontariuszom wyżywienie i zakwaterowanie.

Aby się zgłosić do udziału w workcampie zarejestruj się na stronie www.workcamps.info i wypełnij formularz aplikacyjny. Formularz na wolontariat długoterminowy dostępny jest na stronie organizacji Jeden Świat.

Więcej informacji w bazie grantów EurodeskPolska: /granty/workcampy-stowarzyszenie-jeden-swiat

stopka strony