Eurowolontariat -

Service Civique - wolontariat we Francji

Dla marzących o roku w Prowansji lub innym rejonie Francji. Wolontariat trwa z reguły ok 8 miesięcy. Możesz robić różne rzeczy.


Możesz zajmować się kulturą i rozrywką, pomocą humanitarną, edukacją, ekologią, wsparciem w sytuacjach kryzysowych (np. na terenach dotkniętych klęską), zdrowiem (projekty edukacyjne dotyczące uzależnień), sportem (pomoc w zawodach dla niepełnosprawnych), lub dziedzictwem i kultywowaniem pamięci (renowacja zabytków).

Masz zapewnione ubezpieczenie i dofinansowanie (ok. 580 euro miesięcznie). O zakwaterowanie i wyżywienie musisz zadbać we własnym zakresie.

W wolontariacie mogą brać udział osoby w wieku od 16 do 25 lat. W przypadku osób niepełnosprawnych górna granica wieku to 30 lat.

Organizator oferuje liczne formy i daty wolontariatu. Strona tylko w języku francuskim.

Więcej informacji:
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-un-volontaire-etranger

stopka strony