Eurowolontariat -

UN Volunteers

Wolontariusze ONZ działają na rzecz promowania pokoju i rozwoju na świecie, pomagają w sytuacjach kryzysowych. Do wyboru projekty zagraniczne i internetowe.


Aby wziąć udział w wolontariacie zagranicznym musisz mieć co najmniej 25 lat, skończone studia wyższe, minimum dwa lata doświadczenia zawodowego i bardzo dobrze znać przynajmniej jeden z następujących języków: angielski, francuski lub hiszpański. Szczególnie poszukiwane są osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami, administracji, logistyce, finansach, opiece zdrowotnej, naukach politycznych, dziennikarze, prawnicy, inżynierowie.

Od 2014 r. działa moduł programu UN Youth Volunteers, w którym kryteria kwalifikacji są łagodniejsze niż dla uczestników programu UN Volunteers. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 29 lat.

Wolontariusze podpisują sześcio- lub dwunastomiesięczne kontrakty, z możliwością przedłużenia. Minimalny czas wyjazdu powinien jednak wynosić rok, a maksymalny dwa lata. Wolontariusze otrzymują różnego rodzaju wsparcie w czasie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmuje ono np. miesięczny zasiłek, coroczny urlop i ubezpieczenie zdrowotne.

Oprócz wolontariatu zagranicznego istnieje również możliwość wzięcia udziału w projektach internetowych.

Więcej informacji

stopka strony