Eurowolontariat -

Wolontariat dla miłośników historii

Jeśli lubisz pracę z osobami potrzebującymi albo interesujesz się historią XX wieku - ten program to coś właśnie dla ciebie.


Organizacja Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. działa na rzecz promowania pojednania i pokoju, a także walki z rasizmem i dyskryminacją. Do wyboru dwie opcje wolontariatu: wakacyjne workcampy (2-3 tygodnie) oraz projekty długoterminowe (12 miesięcy).

Stowarzyszenie co roku organizuje ponad 20 workcampów - od Wielkiej Brytanii na zachodzie, po Rosję na wschodzie i Włochy, Grecję, Izrael na południu. Wolontariusze pomagają w muzeach, centrach pamięci narodowej, synagogach i instytucjach związanych z pielęgnowaniem pamięci o Holokauście.

Opłata rejestracyjna za workcamp wynosi 60 euro (40 euro w przypadku osób niepracujących). Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Wolontariat długoterminowy organizowany jest na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku. Chętni pracują w miejscach pamięci narodowej, ośrodkach edukacyjnych, z osobami wykluczonymi społecznie.

W zamian za pomoc otrzymują kieszonkowe, pieniądze na mieszkanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Aby pomóc w utrzymaniu programu wolontariusze proszeni są o znalezienie 10 sponsorów, którzy co miesiąc będą wspierać ich projekt kwotą 20 zł. Możliwa jest również opłata jednorazowa w wysokości 650 euro. Wkład ten jest dobrowolny i nie stanowi warunku przyjęcia do programu.

Projekty dostępne są dla osób pełnoletnich, nie ma górnej granicy wieku.

Organizacja zaprasza również do wzięcia udziału w projektach organizowanych na terenie Polski.

Data aplikacji na wolontariat: 31.01.2020.

Data zaakceptowania aplikacji i zlokalizowanie : Marzec

Czas wolontariatu: September 1st until August 31st

Więcej informacji:
https://www.asf-ev.de/en/summer-camps/summer-camps/
 

#milosnicy #historii #workcamp

stopka strony