Eurowolontariat -

Wolontariat polska pomoc

Daj coś od siebie! Weź udział w programie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach którego poszukiwani są chętni do pomocy mieszkańcom krajów rozwijających się.


Praca wolontariuszy polega m.in na  prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowaniu szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej.

Do wyboru są projekty krótkoterminowe (min. 6 tygodni) i długoterminowe (min. 3 miesiące). Po powrocie do kraju będziesz mieć okazję dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami.

Jako uczestnik będziesz mieć zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz udział w interesujących szkoleniach, które pozwolą ci lepiej wypełniać swoje zadania. Otrzymasz także zwrot kosztów podróży.

Osoby pragnące wyjechać na projekt krótkoterminowy muszą mieć wykształcenie kierunkowe i minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie, której dotyczy projekt.

Aby się zgłosić zapoznaj się z listą organizacji wysyłających w ramach projektu, dostępną na stronie programu. Skontaktuj się z jedną z nich, wspólnie przygotujcie projekt, który chcecie zrealizować – na konkurs zgłosi go w waszym imieniu organizacja wysyłająca.

#wolontariat   #krajerozwijajacesie

stopka strony