Eurowolontariat -

Workcampy przy budowie domów

Nie boisz się ciężkiej pracy, a pragniesz przeżyć przygodę? Buduj nowe domy - od Chorwacji po Ukrainę! A także… remontuj.


Obozy trwają od 3 do 4 tygodni. Ochotnicy pracują około 7-8 godzin dziennie. Dobra kondycja fizyczna jest niezbędna. Burzenie ścian, malowanie okien, układanie podłóg to przykładowe zadania wolontariuszy.

Koszt udziału w workcampie zależy od kraju, do którego jedziesz. Opłata rejestracyjna za projekty w Niemczech wynosi 80 euro, w pozostałych krajach - 110 euro.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie od wypadków. Na czas wyjazdu musisz mieć przy sobie ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na stronie organizatora są już opisane projekty na rok 2020!

Więcej informacji:
http://bauorden.eu/baucamps/aktuelle-baucamps/

stopka strony