News -

10 tys. euro czeka!

Zdobądź pieniądze na realizację projektu w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013.


Zdobądź pieniądze na realizację projektu w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013.

Szósty w historii Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) potrwa od 26 maja do 2 czerwca 2013 r. Na zorganizowanie w jego ramach różnego rodzaju działań – np. debat, spotkań, warsztatów czy seminariów – można otrzymać dofinansowanie w ramach Akcji 5.1 programu „Młodzież w działaniu”. Narodowa Agencja sfinansuje do 75 proc. łącznych kosztów projektu – kwota nie może jednak przekroczyć 10 tys. euro.

Inicjatywy muszą poruszać przynajmniej dwa z poniższych zagadnień:
- podnoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
- promowanie aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
- oddziaływanie i efekty programu „Młodzież w działaniu”.

Projekt powinien być skierowany do młodzieży, szczególnie tej z mniejszymi szansami. Dodatkową wartością będzie włączenie w debatę osób, które odpowiadają za tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i regionalnym (np. przedstawicieli władz). Główne działania powinny być realizowane pomiędzy 26 maja a 2 czerwca 2013 r. Cały projekt musi trwać minimum 3 miesiące.

Termin przyjmowania wniosków mija 1 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-programowe/zdobadz-nawet-10-tys-eur-na-projekt-w-ramach-europejskiego-tygodnia-mlodziezy