Dla najlepszych z najlepszych

Choć większość informacji o stażach w instytucjach międzynarodowych można znaleźć w internecie, nie ma jednego miejsca, w którym byłyby one dostępne. Ale wkrótce będzie - informator na ten temat przygotowuje Eurodesk Polska.


To marzenie tysięcy młodych ludzi z Europy i ze świata: staż w instytucji lub agencji Unii Europejskiej. Młodzi chcą zdobyć doświadczenie, zawodowe, poznać zasady funkcjonowania, popracować w międzynarodowy środowisku.

Programy stażowe w unijnych instytucjach faktycznie to wszystko oferują, ale szanse, by się o tym przekonać, mają tylko najlepsi z najlepszych. Choć na pozór miejsc stażowych we wszystkich unijnych agencjach i instytucjach jest dużo - kilka tysięcy na rok, to kandydatów jest kilkadziesiąt razy więcej.  Wysyłanego na koniec procesu aplikacyjnego maila z tytułem „selected” otrzymuje tylko kilka procent aplikujących.

A jednak mało kogo to odstrasza. Wielu młodych wysyła aplikacje po kilka razy do kilku instytucji. Niemal codziennie przekonują się  tym pracownicy ich działów personalnych zasypywani pytaniami i spontanicznymi aplikacjami studentów i absolwentów z całego świata. I choć większość informacji na temat zasad przyjmowania na staże jest dostępnych w internecie, nie ma jednego miejsca, w których te informacje są dostępne. Ale wkrótce będzie. Informator na ten temat przygotowuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Zasady aplikowania o staż każda instytucja i agencja określa samodzielnie. Największe programy stażowe prowadzą Komisja Europejska i Parlament Europejski. W sumie co roku przyjmują ok. 1600 stażystów. Pozostałe instytucje i agencje mają miejsca dla kilku lub  kilkudziesięciu osób. Prowadzą regularne nabory lub publikują oferty staży na swoich stronach www. Do wyjątków należą agencje, które przyjmują aplikacje wysłane poza terminem. Większość z takimi podaniami nawet się nie zapoznaje.    

Największym zainteresowaniem cieszą oczywiście staże płatne. Średnio stażyści mogą liczyć na ponad tysiąc euro, ale każda instytucja decyduje o tym samodzielnie. Stawki wynoszą od 250 do ponad 2000 euro. A za kilkaset euro w większości państw Europy zachodniej nie da się utrzymać – trzeba dorabiać albo liczyć na wsparcie rodziny. Choć są i takie agencje, które stażystom nie płacą nawet eurocenta.  

Staże oferowane są głównie absolwentom, co najmniej z dyplomem licencjata. Wiele unijnych instytucji i agencji przyjmuje na praktyki studentów. Niestety, najczęściej nie oferują wówczas wynagrodzenia i wybierają kandydatów z tych kierunków, na których praktyki są integralnym elementem nauczania (wyjątkowo na tym tle wygląda oferta Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którzy przyjmuje studentów do… pracy sezonowej). Sporo jest też staży dla badaczy (naukowców, ekspertów) i urzędników, którym znajomość funkcjonowania unijnych urzędów poprawi efektywność ich pracy.

Co sprawie że tak wielu młodych chce odbyć staż w unijnej instytucji. Zdobycie doświadczenia, praca w międzynarodowym środowisku, poznanie unijnej instytucji od środka – na pewno.  Dla kandydatów ważne jest jednak również to, że zostaną poważnie potraktowani - nie będą ani parzyć kawy, ani obsługiwać ksera. W większości instytucji stażyści pracują pod opieką mentora i wykonują odpowiedziane zadania – biorą udział w spotkaniach, piszą raporty, często zastępują pracowników będących na urlopach.

Od byłych stażystów wiemy, co w największym stopniu decyduje o przyjęciu na staż. To motywacja, pewne doświadczenie i znajomość dodatkowego języka. Agencje, które przyjmują kandydatów bez jakiegokolwiek doświadczenia należą do wyjątków. Stażyści podkreślają też, że wbrew pozorom, w unijnych instytucjach panuje stosunkowo luźna atmosfera. - Nikt na siłę nie demonstrował, że ma nad kimś władzę – mówi Paulina Kańska stażystka z Europolu. Szefowie nie stwarzają dystansu. Po godzinach pracy wychodzimy razem na piwo – potwierdza Edoardo Iannone, były stażysta, a obecnie pełnoetatowy pracownik Europejskiej Agencji Leków.

Informator Eurodesk Polska "Staże i praktyki w insytutcjah miedzynarodowych" wkrótce dostępny będzie we wszystkich punktach informacyjnych Eurodesk Polska

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

stopka strony