News -

Edukacja w pigułce

Jak wygląda polski system edukacji na tle innych krajów świata? Odpowiedź na to pytanie daje najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


.

Tegoroczna edycja „Education at a Glance: OECD Indicators” zawiera szeroki wachlarz wskaźników dotyczących systemów edukacyjnych, opracowanych według najnowszych wytycznych ekspertów.

Dane w raporcie dotyczą m.in. tego, kto korzysta z edukacji, ile wydaje na ten cel i jak działają jej systemy w poszczególnych krajach. Publikacja podsumowuje również różnorakie efekty kształcenia, porównując na przykład wyniki studentów w kluczowych dziedzinach oraz wpływ edukacji na zarobki i szanse na rynku pracy.

Więcej informacji o raporcie na stronie www.oecd.org/edu/eag2011

Publikację w całości pobrać można ze strony: www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf
stopka strony