News -

Europejski Korpus Solidarności - wchodzisz?

Młodzi ludzie z całej Europy już wkrótce będą mogli włączyć się w wyjątkowy projekt współpracy na rzecz ofiar katastrof oraz osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem.


Komisja Europejska zaproponowała stworzenie międzynarodowego korpusu złożonego z osób przed 30. rokiem życia, który wspierałby organizacje pozarządowe, władze lokalne lub przedsiębiorstwa zaangażowane w niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Europejski Korpus Solidarności byłby wykorzystywany np. do wspierania społeczności dotkniętych katastrofami naturalnymi, wykluczeniem społecznym, ubóstwem, chorobami i problemami demograficznymi. Mógłby także włączyć się w akcję przyjmowania i integrowania uchodźców.

Przystępując do Korpusu, młodzi ludzie dawaliby dowód swego oddania i gotowości do poświęcenia części swego życia, by pomagać innym. Wspierając osoby najbardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie, członkowie Korpusu nie tylko wcielaliby w życie europejską ideę solidarności, ale również zdobywali umiejętności i doświadczenie – m.in. umiejętności językowe, przydatne przy poszukiwaniu pracy lub dalszej nauce.

Utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności zapowiedział w połowie września szef Komisji Europejskiej. Jean Claude Juncker chce, by organizacja powstała tak szybko, jak to możliwe i już w 2020 r. liczyła 100 tysięcy osób. Korpus będzie opierać się na istniejących unijnych programach zawodowych i wolontariatu skierowanych do młodzieży, jak również na mobilizacji już istniejących sieci zatrudnienia, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie.

Kandydaci chcący przystąpić do Korpusu i podmioty chcące pozyskać nowych członków będą mogli to uczynić za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego. Organizacje pozarządowe, samorządy lub przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się zaradzaniem trudnym sytuacjom będą korzystać z tego portalu w celu kontaktowania się z członkami Korpusu i ich rekrutacji.

W Polsce organizacją Korpusu zajmą się Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.