Trójprzymierze na rzecz informacji i doradztwa

Trzy europejskie sieci informacyjne - EYCA, ERYICA i Eurodesk - zawarły przymierze na rzecz uwzględnienia informacji i doradztwa w nowej unijnej strategii dla młodzieży. - Informacja i doradztwo powinny stać się priorytetem polityki młodzieżowej w Europie” – postulują w dokumencie „Zaangażowanie. Informacja. Upodmiotowienie.”


Zaczyna się bój o kształt przyszłych unijnych programów. Najważniejsze batalie jeszcze przed nami, ale pierwsi harcownicy powoli wkraczają na pole bitwy. Niektórzy łączą siły - tak uczyniły trzy europejskie sieci informacyjne: EYCA (Europejskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych), ERYICA (Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży) i (moja ulubiona sieć) Eurodesk. W przeszłości różnie się między nimi układało, tym razem postanowiły zawrzeć przymierze na rzecz uwzględnienia informacji i doradztwa dla młodzieży w nowej unijnej strategii dla młodzieży (obecna kończy się w roku 2018). Dokument ten będzie polityczną podbudową pod unijny program młodzieżowy, który ruszy po roku 2020.

To, że sieci mówią jednym głosem, z pewnością sprawia, że jest on lepiej słyszalny, jednak - trzymając się militarnych porównań - nie tyko liczebność armii się liczy. Równie ważny jest sam oręż, czyli siła argumentów. EYCA, ERYICA i Eurodesk prezentują je we wspólnym stanowisku zatytułowanym „Zaangażowanie. Informacja. Upodmiotowienie.” I trzeba przyznać że nie jest to lekka jazda, która ustąpi pod byle kontrnatarciem. To nowoczesna armia dysponująca bronią większego kalibru.

Autorzy dokumentu przekonują, że działania na rzecz lepszego poinformowania młodzieży ciągle mają głęboki sens. Powszechny dostęp do wiedzy ma w przypadku młodzieży często charakter pozorny. Ze względu na ogrom informacji, młodym ludziom trudno jest je „efektywnie przetwarzać i oceniać”, zwłaszcza pod kątem wiarygodności. W oddzieleniu ziarna od plew młodym ludziom mogą pomóc eksperci. Nauczą krytycznego podejścia do informacji, zdolności ich kwestionowania i „umiejętności niezbędnych do świadomego ich tworzenia i rozpowszechniania”.

Tych ekspertów nie trzeba szukać – oni już są: w Polsce to konsultanci Eurodesk Polska, w większości krajów europejskich to, oprócz Eurodeskowców, pracownicy Centrów Informacji Młodzieżowej (które zrzesza niedziałające w Polsce stowarzyszenie ERYICA). Jak piszą autorzy dokumentu, eksperci realizują „niezwykle ważną funkcję edukacyjno-prewencyjną”, przeciwdziałając ekstremalnym postawom młodzieży, radykalnej propagandzie i mowie nienawiści w internecie.

Sporo miejsca twórcy dokumentu poświęcają mobilności - specjalności sieci Eurodesk. Podkreślają, że ciągle zbyt mało młodych ludzi (zwłaszcza z mniejszymi szansami) wyjeżdża za granicę w celach edukacyjnych. Stąd apel o „uznanie mobilności młodzieży za jeden z głównych filarów nowej strategii UE na rzecz młodzieży”. Autorzy zwracają też uwagę na nikłą wśród młodych ludzi znajomość narzędzi ułatwiających mobilność i potwierdzających efekty uczenia się za granicą. Zachęcają też do większego wykorzystania potencjału regionalnych i lokalnych struktur trzech sieci, które - stosując innowacyjne metody, jak informacja rówieśnicza – są w stanie skutecznie zachęcać młodych ludzi do mobilności.  

Młodzi ludzie mają prawo do rzetelnej informacji – to jeden z politycznych fundamentów polityki młodzieżowej na poziomie europejskim i w wielu krajach, w których funkcjonują systemy informacji młodzieżowej. Jednak wśród młodzieży świadomość tych praw, gwarantowanych przez liczne europejskie i międzynarodowe dokumenty prawne i polityczne, jest znikoma. Autorzy dokumentu chcą to zmienić. „Informacja i doradztwo powinny stać się priorytetem przekrojowym krajowej i regionalnej polityki młodzieżowej w Europie” – postulują.

Polityka ta winna odpowiadać na potrzeby młodzieży, dlatego musi być oparta na rzetelnych i regularnych badaniach, przeprowadzanych wśród młodych ludzi i nie tylko. Badać należy także potrzeby pracowników sektora informacji młodzieżowej. Twórcy dokumentu mają świadomość, iż zapewnienie wysokiej jakości usług w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wymaga stałego podnoszenia kompetencji konsultantów i doradców sieci EYCA, ERYICA i Eurodesk. Dlatego kolejnym krokiem w ramach wspólnych działań trzech sieci będą seminaria i szkolenia, oparte na wnikliwej analizie potrzeb pracowników sektora.

Wspólne stanowisko EYCA, ERYICA i Eurodesk dostępne jest na europejskiej stronie Eurodesku

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukaże się w najnowszym numerze  kwartalnika „Europa dla Aktywnych”.

stopka strony