News -

Badanie: wpływ Covid-19 na partycypację młodych

Pracujesz w organizacji młodzieżowej lub jesteś członkiem nieformalnej grupy młodzieżowej? Wypełnij ankietę i podziel się swoją wiedzą na temat zaangażowania młodych ludzi w sprawy rówieśnicze i obywatelskie podczas pandemii.


Inicjatywa ma na celu zbadanie, w jakim stopniu pandemia wpłynęła na dostęp młodych ludzi do otwartych, bezpiecznych przestrzeni obywatelskich oraz zdeterminowała stopień ich zaangażowania w inicjatywy rówieśnicze, obywatelskie i polityczne. 

Poprzednia runda badania dostarczyła badaczom informacji o trudnościach, z którymi zmagają się młodzi ludzie chcący zaangażować się w procesy obywatelskie i polityczne oraz wyzwaniach, przed jakimi stoją organizacje, grupy oraz ruchy młodzieżowe. Dane te zostały wykorzystane do sformułowania rekomendacji dotyczących działań, jakie powinny podjąć organy UE i Rady Europy, aby zlikwidować bariery oraz ułatwić młodym zaangażowanie w życie publiczne.

Badanie prowadzone jest w ramach projektu  „Wpływ COVID-19 na młodych ludzi i sektor młodzieżowy” realizowanego w ramach Partnerstwa Młodzieżowego UE-Rada Europy oraz Centrum Wiedzy o COVID-19.

Ankieta będzie aktywna do 20 grudnia. Jej wypełnienie zajmuje ok. 25 minut.

Więcej informacji

#Badanie    #Covid19    #Młodzież

stopka strony