EUronavigator sources

Wyszukiwarka źródeł informacji europejskiej o unijnych punktach informacyjnych, przedstawicielstwach, sieciach, publikacjach, portalach


Projekt bez nazwy (67).png

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

17.05.2023

Głównym zadaniem KCI jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH oraz CLP.... »

#CLP #REACH

stopka strony