EUronavigator sources

Wyszukiwarka źródeł informacji europejskiej o unijnych punktach informacyjnych, przedstawicielstwach, sieciach, publikacjach, portalach


8.JPG

Pakiet szkoleniowy 8: Integracja spoleczna

17.05.2023

T-KIT 8 ma na celu wyposażenie osób zajmujących się pracą z młodzieżą w szeroką wiedzę na temat pojęć wykluczenia i włączenia społecznego.... »

#Tkit8 #Inclusion #Wykluczenie #Spoleczne #Integracja

stopka strony