EUronavigator sources

Wyszukiwarka źródeł informacji europejskiej o unijnych punktach informacyjnych, przedstawicielstwach, sieciach, publikacjach, portalach


Global Youth.JPG

Indeks dobrobytu młodzieży

13.09.2022

Indeks dobrego samopoczucia młodzieży z 2017 r. zawiera analizę poszczególnych krajów pod kątem ogólnego dobrostanu młodzieży i oferuje przegląd globalnych wyników w wielu dziedzinach.... »

#młodzież #aktywność

stopka strony