EUronavigator sources

Wyszukiwarka źródeł informacji europejskiej o unijnych punktach informacyjnych, przedstawicielstwach, sieciach, publikacjach, portalach


Global Youth.JPG

Indeks dobrobytu młodzieży

13.09.2022

Indeks dobrego samopoczucia młodzieży z 2017 r. zawiera analizę poszczególnych krajów pod kątem ogólnego dobrostanu młodzieży i oferuje przegląd globalnych wyników w wielu dziedzinach.... »

#młodzież #aktywność

7.JPG

Pakiet szkoleniowy 7: Obywatelstwo europejskie w pracy z młodzieżą

23.08.2022

Refleksje i rozważania na temat ewoluującej koncepcji obywatelstwa europejskiego.... »

#Tkit7 #Obywatelstwo #Europejskie #PracaZMłodzieżą

stopka strony