EUronavigator sources

Wyszukiwarka źródeł informacji europejskiej o unijnych punktach informacyjnych, przedstawicielstwach, sieciach, publikacjach, portalach


Projekt bez nazwy.png

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

18.05.2023

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z darmowych świadczeń medycznych podczas pobytu w państwach członkowskich UE lub EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. ... »

#EKUZ #zdrowie

stopka strony