Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego ży...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik "Bardziej Kochani" - czasopismo podejmujące problematykę osób z zespołem Downa i ic...

Warszawa

Stowarzyszenie Romów

Stowarzyszenie działa na rzecz pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym; dąży do uznania Romów jako mn...

Oświęcim

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Stowarzyszenie działa m.in.na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi młodych i bezrobotnych. Jego członkowie zachęcają m...

Secemin

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM)

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wraż...

Kraków

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych,...

Szczecin

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży "RAMPA"

Stowarzyszenie wspiera rozwój młodzieży i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. Dla realizacji tych celów p...

Kraków

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy ...

Stalowa Wola

Stowarzyszenie Ryza

Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne (festiwale i pojedyncze koncerty), prowadzi działalność wydawniczą (pra...

Kraków

Stowarzyszenie SIEMACHA

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Dla realizacji swoich celów p...

Kraków

Stowarzyszenie SIETAR Polska

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ...

Wrocław

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, t...

Warszawa

Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce

Wioski Dziecięce SOS jest organizacją dobroczynną, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi...

Warszawa

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji i partycypacji społecznej. Prowadzi społeczny dom kultury Stare Polesie, ...

Łódź

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"

Misją stowarzyszenia jest budowanie dialogu i solidarności pomiędzy narodami wschodniego i zachodniego kręgu  cywi...

Oława

Stowarzyszenie Stacja Szamocin

Stowarzyszenie łączy kulturę, edukację i działania społeczne poprzez spektakle dla dzieci i dorosłych, Ogólnopol...

Szamocin

Stowarzyszenie Studentów BEST

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni te...

Warszawa

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza

Stowarzyszenie wspiera rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. O...

Ruda Śląska

Stowarzyszenie Sympatyków Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju liceum i jego uczniów oraz wspierania procesów edukacyjnych. Organizacja odpo...

Chorzów

Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie

Stowarzyszenia wspiera wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością III Liceum Ogólnokształcącego im. Ste...

Chorzów

Stowarzyszenie Szkoła Marzeń

Stowarzyszenie upowszechnia taniec, sport, śpiew oraz inne formy artystyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych....

Darłowow

Stowarzyszenie Sztukater

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organiz...

Wrocław

Stowarzyszenie Teatr "Z głową w chmurach"

Stowarzyszenie łączy aktywność artystyczną (spektakle, etiudy teatralne, parady, performersy, choreografie) z dzia...

Poznań

Stowarzyszenie Teatr Formy

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie sztuki pantomimy poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy materialnej twórcom,...

Wrocław

Stowarzyszenie Tkalnia

Stowarzyszenie Tkalnia jest organizacją zajmującą się działaniami antydyskryminacyjnymi i obywatelskimi. Wspó...

Zgierz

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Stowarzyszenie prowadzi szkołę trenerską dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych i dla podnoszenia kw...

Warszawa

Stowarzyszenie Twórczych Osobowości

Celem stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego Europy, inicjowanie pozytywnych postaw do nauki kultury i ję...

Lublin

Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego Trampolina

Stowarzyszenie byłych uczestników Wolontariatu Europejskiego. TRAMPOLINA integruje środowisko wolontariuszy EVS, pro...

Warszawa

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu

Stowarzyszenie prowadzi edukację w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, na...

Siewierz

Stowarzyszenie Vege Polska

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społ...

Warszawa

Stowarzyszenie VESUVIO

VESUVIO realizuje projekty edukacyjne skierowane między innymi do seniorów, niepełnosprawnych oraz młodzieży. Proj...

Rzeszów

Stowarzyszenie WEST

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia ...

Warszawa

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Ideą Stowarzyszenia są spotkania różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań. Projekty...

Kraków

Stowarzyszenie WIOSNA

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu, organizacji zajęć edukacyjnych dla dzi...

Kraków

Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska

Stowarzyszenie składa się z rodziców i nauczycieli dzieci uczęszczających do Przedszkola Społecznego „Kolorowe ...

Kraków

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty prowadzi działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości ekologicznej dzieci i mł...

Katowice

Stowarzyszenie Wolontariatu Międzynarodowego VIDES Polska

VIDES jest międzynarodowym stowarzyszeniem wolontariatu, który opiera się na salezjańskim systemie wychowawczym. ...

Łomianki

Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał Ludzki"

Stowarzyszenie działa na rzecz wychowanków domów dziecka, pomaga osobom niepełnosprawnym, promuje ideę wolontariat...

Płock

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Aids BĄDŹ Z NAMI

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z ...

Warszawa

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów w krajach ...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zr...

Częstochowa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Stowarzyszenie ma na celu: - prowadzenie domów spokojnej starości, - pomoc społeczną, szczególnie osobom starszy...

Częstochowa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych "Feniks"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, wolontariatu, wdrażania projektów międzykultu...

Pleszew

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie"

Stowarzyszenie na początku swojej działalności było wsparciem technicznym Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlas...

Siemiatycze

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy wychowawcze i pro zdrowotne, które zapobiegają niedostosowaniu  społecznemu ...

Łódź

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi d...

Wrocław

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

    Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 r...

Warszawa

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW działa od 1999. Od czerwca 2004 pełni funkcję Międzynarodowego Sekretariatu...

Gdańsk

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Stowarzyszenie dba o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sp...

Warszawa

Stowarzyszenie Youth Human Impact

Stowarzyszenie organizuje wymiany młodzieżowe zarówno w Polsce jak i za granicą, realizując program Erasmus+. Przy...

Łomża

Stowarzyszenie Zalasowian

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego wsi Zalasowa oraz pr...

Zalasowa

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów pracy...

Zamość

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy j...

Warszawa

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tak...

Warszawa

Strefa Inspiracji i Rozwoju

Działania organizacji koncentrują się  na promowaniu proeuropejskich postaw i praworządności, w centrum jej uw...

Łęczyca

Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej

Stowarzyszenie wspiera edukację lokalną młodzieży, projekty innowacyjne w gminie, przeciwdziała zjawiskom patologii...

Strzelce Opolskie

Studenckie Biuro Karier Profil

Studenckie Biuro Karier udziela pomocy młodym ludziom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwia znalezienie zatr...

Łódź

Studenckie Forum Business Centre Club

Organizacja działa na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; posiada ośrodki regionalne, kt...

Warszawa

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważni...

Kielce

SZANSA Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ic...

Głogów

T-Mobile

 T-Mobile Polska zaprasza na najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapakuj wiedzę do ...

Warszawa

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone...

Tarnobrzeg

TDM2000 Polska

TDM2000 Polska to oddział sieci TDM2000, który promuje aktywność społeczną, integrację międzynarodową młodzie...

Wrocław

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego w Krakowie

Celem Teatru profilaktycznego jest wychowywanie i nauka przez sztukę. Programy Teatru poruszają podstawowe problemy sp...

Kraków

The Academy of Young Deaf Foundation

Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących, e...

Warszawa

The Freedom Institute

Instytut jest niezależnym politycznie think-thankiem, który działa na rzecz demokracji w Polsce i Europie. Stanowi m...

Warszawa

Toruńska Agenda Kulturalna

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest kreowanie i rozwijan...

Toruń

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najw...

Rzeszów

Towarzystwo Amicus

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Prowadzi punkty sieci Komisji Europejs...

Białystok

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. ...

Warszawa

Towarzystwo Edukacji Otwartej

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorski...

Wrocław

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności. Misją Towarzystwa jest upowszechnia...

Gdańsk

Towarzystwo im. Edyty Stein

Najważniejsze cele Towarzystwa to: - propagowanie dziedzictwa Edyty Stein - porozumienie Judeo-chrześcijańskie - ...

Wrocław

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Głównym celem organizacji jest propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultu...

Łódź

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" to grupa młodych twórców skupionych wokół różnych dziedzin sztuki - teatru,...

Warszawa

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego. Towarzystw...

Pyzdry

Towarzystwo Kultury Czynnej

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na ...

Wrocław

Towarzystwo Kultury Szlacheckiej "Sarmatia Ars Bendzinensis"

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej i edukacyjnej, promującej dz...

Będzin

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

TMZŚ zajmuje się wszelkimi zadaniami, które wzbogacają powiat świecki i stwarzają nowe możliwości rozwoju jego m...

Świecie

Towarzystwo Młodego Krechowiaka

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, podtrzymywanie pamięci o krechowiak...

Augustów

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo działa na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania środowiska naturalnego; realizuje projekty o zasięgu lok...

Oświęcim

Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom pomaga dzieciom z domów dziecka; tworzy rodzinne domy dziecka; propaguje ideę rodzin zastępczych...

Warszawa

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów kon...

Warszawa

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA"

Cele i zadania Towarzystwo „Wyspa” realizuje obecnie w ramach niżej wymienionych projektów i programów 1. Progra...

Chorzów

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie organizuje pomoc i opiekę dla osób z niepełnosprawnościami  w każdym wieku, a także zajmuje się...

Ustroń

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, n...

Izabelin

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspierać inicjatywy społeczne promujące zwiększenie szans edukacyjnych dla dziec...

Dzierżoniów

Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah

Celem towarzystwa jest propagowanie przyjaźni między narodami polskim i izraelskim oraz mniejszością żydowską. P...

Wrocław

Towarzystwo Polsko-Niemieckie

Towarzystwo powstało w 1990 roku, działa na rzecz przełamywania uprzedzeń, poznawania niemieckiej historii, kultury ...

Rzeszów

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie zostało powołane w roku 2004 w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju st...

Kraków

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

    TPDiM zajmuje się organizowaniem pomocy w leczeniu, rehabilitacji oraz wykupywaniem Lekarstw dl...

Łódź

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nieodpłatne działania Towarzystwa Pomocy Młodzieży są skierowane do młodzieży i młodych osób oraz ich rodzin ...

Warszawa

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

Towarzystwo pomaga młodym ludziom z problemami narkotykowymi; realizuje programy edukacyjne i informacyjne, prowadzi te...

Gdańsk

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

Stowarzyszenie działa na rzecz przestrzegania praw dziecka, pomaga dzieciom niepełnosprawnym, wspiera rodziców w wyc...

Katowice

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD - Zarząd Główny

TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych; udziela opieki i pomocy dzieciom rodzin biednych...

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koło miejskie Mirosławiec

Obszary działań: - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...

Mirosławiec

Towarzystwo Przyjaciół Tworek "Amici di Tworki"

Towarzystwo założone przez znaną malarkę i pisarkę Ewę Kuryluk prowadzi dwa programy dla swoich podopiecznych: prz...

Warszawa