Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ GPAS

Od 1990 roku GPAS pracuje z wykluczanymi społecznie dzieciakami na warszawskiej Pradze Północ. Nawiązuje kontakt i buduje dobrą relację spotykając się na zaniedbanych ulicach i podwórkach. Aby zmieniać ich codzienność pełną nudy ...

Warszawa

Narodowy Dar dla Demokracji (NED)

NED to wyjątkowa instytucja. Pozarządowy charakter zapewnia mu elastyczność, która umożliwia pracę w najtrudniejszych okolicznościach na świecie i szybką reakcję, gdy nadarzy się okazja do zmian politycznych. NED jest zaangażowany...

Washington

Zgromadzenie Regionów Europy

Zgromadzenie Regionów Europy  jest największą niezależną siecią regionów w całej Europie. Skupiając ponad 250 regionów z 35 krajów i 16 organizacji międzyregionalnych, AER jest głosem politycznym swoich członków i forum wsp...

Strasbourg

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski bierze na siebie zadanie kontynuowania i inicjowania dzia...

Białystok

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Obecnie działalność swą CRSE skupia na następujących dziedzinach: - podnoszenie kwalifikacji dla osób pracujących i niepracujących - szkolenia menedżerskie dla pracowników firm oraz jednostek samorządu terytorialnego&nbsp...

Sędziszów

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa od 2007. Misją stowarzyszenia jest ożywianie przestrzeni miasta Łodzi i dążenie do tego, aby uzyskało atrakcyjność kulturalną na miarę swojej historii i wielkości. Topo...

Łódź

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Oferta programowa MDK dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Działalność placówki uwzględnia...

Biłgoraj

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Młodzieżowy Dom Kultury działa w Zgierzu od 1952 roku. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje m.in. ogólnopolski festiwal muzyki rockowej "ZDERZAK", ogólnopolski konkurs ...

Zgierz

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w jego przemianach związanych z internacjonalizacją. Jej unikalną specjalizacją jest profesjonalny zagraniczny marketing...

Warszawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie prowadzi działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w tym organizuje zajęcia dla młodzieży....

Karczew

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty

    CIM Horyzonty to stowarzyszenie młodych ludzi na rzecz innych młodych ludzi i społeczności lokalnej w ogóle. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Youth for Exchange and Understanding (YE...

Poznań

Mały książę - Fundacja Miłosza Melnyczka

    Fundacja ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wykluczeń społecznych oraz zachęcanie dzieci i młodzież do rozwijania talentów i swojej kreatywności. Tworzy nieodpłatny punkt poradnictwa praw...

Poznań

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Celem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, zainte...

Lipno

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo działa w ramach Polskiego Związku Kendo. Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz przeprowadzanie treningów Kendo, popularyzacja szermierki japońskiej na terytorium Wrocławia oraz organizowanie lokaln...

Wrocław

Instytut Inicjatyw Europejskich

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zarówno przygotowania jak i zarządzania projektami). Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatny...

Gdynia

Pomorskie Stowarzyszenie "Wspólna Europa"

Celem strategicznym PSWE jest rozwój Pomorza, narzędziami jego realizacji są realizowane projekty w takich dziedzinach jak:promocja codziennego, rekreacyjnego i turystycznego ruchu rowerowegoedukacja i samokształcenie dorosłychaktywna och...

Gdańsk

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej działa na terenie Leszna od 2008 r.  Organizacja ma bogate doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz sieciami organizacji z Polski i z...

Leszno

Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji "Horyzont"

Stowarzyszenie "Horyzont” powstało w 2008 r. w Poznaniu. Zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i społecznie niedostosowanych. Wspiera również i ...

Poznań

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód-Zachód"

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" działa od kwietnia 2004 roku. Pracuje na rzecz polepszenia warunków bytowych dzieci i młodzieży mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmuje się sprawami repatriacji rodzin ...

Płock

Instytut Wschodnich Inicjatyw

 Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. ...

Kraków

Dolnośląska Federacja Sportu

Dolnośląska Federacja Sportu (DFS) skupiająca 37 związków sportowych jest największą organizacją sportową na terenie Dolnego Śląska. DFS organizuje szkolenia z zakresu zdobywania uprawnień instruktorskich z wybranych dyscyplin spor...

Wrocław

Fundacja Aktywności Młodzieży "Alternatywa"

Fundacja Aktywności Młodzieży „Alternatywa” powstała w 2006 roku w Łobzie i działa na rzecz młodzieży, a w szczególności młodzieży defaworyzowanej ze względów geograficznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Główn...

Łobez

Fundacja Działań Edukacyjnych "KReAdukacja"

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. Fundacja organizuje i prowadzi: - warsztaty edukacyjne i kompetencji społecznych dla szkół podstawowych i śr...

Lublin

Klub 4H "Magiczne Pudło"

Klub „Magiczne Pudło” skupia dzieci i młodzież trzech sąsiadujących ze sobą wsi. Klubowicze wspólnie pielęgnują i kultywują tradycje lokalne, np. noc świętojańską, zagospodarowują czas wolny poprzez spotkania sobotnie, wspó...

Poddębice

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier"

    Głównym obszarem działań ESER jest promowanie i wspieranie wolontariatu. Organizacja koordynuje Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” i posiadając rozbudowaną bazę studentów-wolontariuszy angażuje s...

Olsztyn

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. W skład tej organizacji wchodzą m. in. nauczyciele, przedstawiciele różnych ...

Miastko

Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” Oddział Sosnowiec

Stowarzyszenie „Dom Europejski” istnieje od 2006. Jego celem jest budowanie obywatelskiego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa europejskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez: - pracę kształceniową i inf...

Będzin

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży o. Bydgoszcz

SSWM o.Bydgoszcz prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży. Świetlica ta posiada m.in. salę bilardową i komputerową, siłownię i kawiarenkę. Wychowankowie świetlicy mogą uczestniczyć w niej w zajęciach pozalekcyjnych takich jak k...

Bydgoszcz

Fundacja Sempre a Frente

Fundacja Sempre a Frente została założona w 2010 roku po to by wspierać uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym i promować aktywne postawy obywatelskie. Główni odbiorcy działań to dzieci i młodzież. Fundacja wspiera ic...

Lublin

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

    Celem działalności Centrum Żydowskiego jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanyc...

Oświęcim

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne i społeczne, z których najważniejsze to: - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”, - działania e...

Zielona Góra

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Organizacja działa również na rzecz umacniania i utrwalania wartości rodziny, tolerancji, dobroczynności i działań hum...

Olsztyn

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland

    Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, szerzącą wartości demokratyczne. Od momentu powstania, tj. od roku 1987, EYP zrzesza młodych nie tylko z państw Unii Europejskiej, ale też umożliw...

Warszawa

Wydawnictwo PWN

Wydawnictwo pwn.pl powstało w roku 1997 i należy do największego polskiego wydawcy publikacji naukowych — Grupy Wydawniczej PWN. Jest specjalistą z zakresu pomocy dydaktycznych oraz publikacji multimedialnych, a także prekursorem w dzie...

Warszawa

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Działania Ośrodka nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Oś...

Lublin

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu europejskiego. TWIP realizuje projekty szkoleniowe, wymiany międzynarodowej i rozwoju zawodowego oraz działalność społe...

Koszalin

Towarzystwo Sportowe Nida

Prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej w dyscyplinie olimpijskiej: podnoszenie ciężarów. ...

Nidzica

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Celem Centrum jest upowszechnianie dorobku naukowego i technicznego poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjno-kulturalnych i form aktywności skierowanych do szerokiej grupy odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży. Ce...

Toruń

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Popularyzuje osiągnięcia nauki i techniki w rolnictwie oraz wiedzy w zakresie organizacji i zarządz...

Częstochowa

Centrum Inicjatyw UNESCO

    Centrum Inicjatyw UNESCO jest stowarzyszeniem skupiającym animatorów, edukatorów i trenerów. Zajmuje się aktywną partycypacją, promowaniem tolerancji i dialogu. Misją organizacji jest promocja edukacji globalnej...

Wrocław

Instytut Europejski Pro Futuro Europae

Instytut Europejski „Pro Futuro Europae” jest inicjatywą stworzoną przez ludzi zainteresowanych problemami europejskimi i międzynarodowymi, a także rozwojem Polski w Europie. Instytut realizuje programy w trzech zasadniczych obszarach:...

Warszawa

Lubartowski Ośrodek Kultury

Lubartowski Ośrodek Kultury rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnia rożne dziedziny kultury, sztuki i sportu: taniec ludowy, towarzyski, współczesny, muzyka, gra na gitarze, śpiew wo...

Lubartów

Małopolskie Stowarzyszenie Skała

Małopolskie Stowarzyszenie Skała jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie edukacji młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych, kursów przedmiotowych oraz wy...

Kraków

Fundacja MI-RO-RO

Głównym celem fundacji jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki, promowanie działań na rzecz integracji europejskiej, promocja innowacyjnych projektów artystyczno-ekologicznych. Fundac...

Kolbudy

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

    Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest jedyną miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą w gminie Mrągowo. Pełni również rolę centrum kulturalnego dla mieszkańców Mrągowa i powiatu mrągow...

Mrągowo

Chojnicki Klub Żeglarski

    Chojnicki Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym od 1922 roku zajmującym się szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży oraz rozwojem turystyki. Celem Klubu jest popularyzacja oraz uczestnictwo w rozwoju i ...

Charzykowy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży defaworyzowanej...

Biała Podlaska

Klub Jagielloński

Klub Jagielloński powstał w 1989 roku. Organizacja zrzesza głównie studentów i młodych absolwentów krakowskich uczelni wyższych. Podstawowymi formami działalności Klubu są: - wydawanie kwartalnika "Pressje"; - realizacja Akadem...

Kraków

Milanowskie Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to jednostka Urzędu Miasta odpowiedzialna za obszar kultury i sportu w mieście. Jednym z priorytetowych zadań MCK jest współpraca z młodzieżą, wspólne tworzenie polityki młodzieżowej, finansowe i or...

Milanówek

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuje na aktywizację i poprawę życia grup wykluczonych. Regularna działalność opiera się na wspieraniu inicjatyw oświat...

Szczecin

Towarzystwo Sportowe Iron Man

Towarzystwo Sportowe Iron Man to niewielkie stowarzyszenie, założone w 2002 roku przez młodych mieszkańców Gogolina i okolic. Organizacja zajmuje się organizacją imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych (rajdy i wyścigi rowerowe...

Gogolin

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców ”Tylko Widzew” skupia wokół siebie ludzi, dla których kibicowanie nie ogranicza się wyłącznie do wspierania drużyny dopingiem na meczach. Kibicowanie to promowanie klubu, budowanie pozytywnego ...

Łódź

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut kontynuuje misję Jana Karskiego prowadząc...

Ruda Śląska

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszkańców do większego udziału w kulturze i jej współtworzenia poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym i ...

Pelplin

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury zajmuje się edukacją kulturalną i koordynacją działań kulturalnych w regionie. Prowadzi sekcje i koła zainteresowań, organizuje imprezy o charakterze masowym. Współpracuje z innymi placówkami kulturalno...

Wejherowo

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie zajmuje się edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztuką, tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowaniem sztuką i wiedzą- rozwojem regionalnych tradycji ludowy...

Gąsawa

Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest miejską instytucją kultury zajmującą się promocją sztuki współczesnej. Galeria działa lokalnie, krajowo, a także międzynarodowo. Przy Galerii działa Otwarta Pracownia Sztuki, która organizuje bezpłat...

Legnica

Zwiazek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Krakowie

YMCA to nazwa organizacji o zasięgu międzynarodowym, działającej w ponad 150 krajach, zrzeszającej ponad 30 milionów ludzi ze wszystkich kontynentów. Podstawą pracy wychowawczej stanowi "imciarski trójkąt" wyrażający harmonijny roz...

Kraków

Fundacja Citius Altius Fortius

Fundacja Citius Altius Fortius (z łac. SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ), założona przez Macieja Jamiołkowskiego i Michała Kucharskiego, swoją nazwę zawdzięcza dewizie igrzysk olimpijskich przyjętej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w...

Olsztyn

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości"

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" została utworzona w grudniu 2010 roku dzięki zaangażowaniu wielu osób w realizację działań skierowanych na rozwój lokalnych społeczności, w tym także na działania międzynarodo...

Czermin

13 Muz

13 Muz jest instytucją kulturalną z długoletnią tradycją. W ostatnich latach szczególny nacisk położono na prezentację i promocję sztuki współczesnej. W tym celu organizowanych jest szereg koncertów, wystaw, spotkań oraz prezenta...

Szczecin

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku, po przekształceniu legendarnego Teatru 77, dlatego dziedziczy tradycje miejsca i działania „Siódemek”. Jej misją jest tworzen...

Łódź

Toruńska Agenda Kulturalna

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest kreowanie i rozwijanie działalności kulturalnej prowadzonej w Toruniu, a także aktywizacja kulturalna mieszkańców miasta. TAK organizuje f...

Toruń

Żuławski Ośrodek Kultury

Żuławski Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury w gminy Nowy Dwór Gdański i na całych Żuławach. Prowadzi zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje życie społeczno-...

Nowy Dwór Gdański

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya"

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya" działa od 2007 roku. Fundacja zajmuje się organizacją szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej. Organizuje obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży or...

Wrocław

Zielonogórski Klub Jeździecki

Zielonogórski Klub Jeździecki powstał w 1991 r. w wyniku przekształcenia się w stowarzyszenie Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Prowadzi jeździeckie szkolenia sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży, uczestniczy w rywalizacjach spo...

Przylep

MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych

MSIS – Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, to organizacja pozarządowa z Mrągowa. Wizją stowarzyszenia jest wykreowanie nowego i kreatywnego myślenia odnośnie organizacji i wykorzystania sportu w społeczeństwie polskim. Fund...

Mrągowo

Gliwicki Klub Filmowy WROTA

Gliwicki Klub Filmowy WROTA powstał w 2001 roku. Podejmuje wiele działań z zakresu propagowania sztuki filmowej jako jednej z form spędzania czasu wolnego. Organizacja ta prowadzi warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne i muzyczne dla ...

Gliwice

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non-profit istniejącą od marca 2005 roku. Prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne, w Krakowie (Nowa Huta) oraz w podkrakowskiej wsi Rząska. Wychowawcy ze stowarzyszenia pra...

Kraków

Gołdapski Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny od 2002 roku działa dobroczynnie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu gołdapskiego poprzez realizację programu stypendialnego, grantowego i programu wspierającego działalność ...

Gołdap

Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom

Do głównych zadań Gdańskiej Fundacji Pomocy dzieciom należy: przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną o...

Gdańsk

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

    Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowar...

Katowice

Łubniański Ośrodek Kultury

Łubniański Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury na terenie gminy Łubniany i całym regionie. Misją placówki jest pobudzanie i kształtowanie aktywności społeczno-kulturalnej oraz integrowanie różnych ś...

Łubniany

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych nieformalnie działa od listopada 2010 roku. Główny celem stowarzyszenia jest organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla młodych ludzi, pomoc młodzieży o mniejszych szansach, promocja re...

Chełm

Stowarzyszenie Europe4Youth

Stowarzyszenie działamy na rzecz  poprawy warunków i możliwości edukacji, rozwoju, uczestniczenia w życiu publicznym młodych ludzi. Chce, by tworzyli zdrowe, demokratyczne społeczeństwo obywatelskie na poziomach - od lokalnego, po...

Kraków

Unia Izerska

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Cele organizacji to między innymi kreowanie, inspirowanie oraz wspieranie aktywności...

Mirsk

Pomorska Fundacja Pomocy i Rozwoju

Celami Fundacji są: 1. Pomoc ludziom dotkniętym problemem bezdomności oraz zagrożonym bezdomnością, 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,&nbs...

Gdańsk

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Białystok

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Łódź

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europej...

Bydgoszcz

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną kierującą się interesem społeczności lokalnej regionu elbląskiego. Misją RCW jest łagodzenie problemów społecznych ...

Elbląg

Polska Fundacja Sportu i Kultury

Polska Fundacja Sportu i Kultury powstała, by edukować i integrować w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Przez liczne projekty promuje aktywność sportową i społeczną, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży uwrażliwiając jed...

Płock

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

Celem Stowarzyszenia jest: a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży; b) propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania spo...

Gliwice

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży. Misja Fu...

Warszawa

Sense consulting sp. z o.o./ Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami  i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej....

Poznań

PACT Zollverein

PACT Zollverein oferują studentom, artystom, badaczom i naukowcom z różnych dyscyplin różnorodne szanse na zaangażowanie się w tymczasowe aktywniści i sytuacje związane z pracą i nauką. PACT Zollverein to wszechstronne, otwarte i ko...

Essen

Fundacja „W człowieku widzieć brata”

Fundacja została powołana w 2006 r., ma status OPP. Podstawowym celem (par. 15 statutu) Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej: chorym, niepełnosprawnym, pozbawionym świadczeń socjalnych, uza...

Łódź

Fundacja Kulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną to tego, b...

Warszawa

Centrum Projektów Europejskich

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijnych. Specjalizujemy się we wsparciu współpracy transgranicznej i ponadnarodowej. Stoimy na straży dobrego wykorzystania ...

Warszawa

Intel Corporation

Firma Intel, we współpracy z Perspektywy.pl, prowadzi program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”- to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną....

Gdańsk

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu n...

Tarnów

Fundacja Santander

Fundacja Santander myśli o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestują w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Fundacja promuje postawy społeczne, inspiruje do działania i stwarza możliwości....

Warszawa

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku wieloletniej działalności Fundacja...

Warszawa

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarzą...

Warszawa

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury, stanowiąca zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. NID jest marką, która już od 50 lat jest promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Inst...

Warszawa

Centrum Nauki Kopernik

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki....

Warszawa
stopka strony