Granty – wszystkie

opis bazy liczba grantów: 518
Program Fundator Deadline
Program Stypendialny Horyzonty
Stypendia dla zdolnej młodzieży na naukę w najlepszym liceum w regionie
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego 31.03.2020
Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności, obejmujące różne dziedziny
European Parliament Ombudsman 31.03.2020
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: I konkurs dotacyjny na projekty tematyczne
Granty na projekty organizacji społecznych wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochronę praw człowieka, przeciwdziałających wykluczeniu i dyskryminacji oraz adresujących swoje działania do młodzieży
Fundacja im. Stefana Batorego 31.03.2020
Moje miejsce na Ziemi
Granty dla społeczności lokalnych na realizację działań w obszarze edukacji, sportu, włączania społecznego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego oraz kultury i sztuki
Fundacja Orlen Dar Serca 31.03.2020
Praktyki i staże w PZU
Płatne praktyki i staże w PZU, w różnych obszarach biznesu
17.04.2020
Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne
Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 23.04.2020
Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 23.04.2020
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 23.04.2020
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 23.04.2020
Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020
Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań i Innowacji (DG RTD) 28.04.2020
Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach
DAAD 01.05.2020
Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieżowe
Unijne granty na międzynarodowe spotkania młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 07.05.2020
Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 07.05.2020
Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 07.05.2020
Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 07.05.2020
Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk – Projekty dialogu młodzieży
Fundusze na krajowe i międzynarodowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w obszarach związanych z młodzieżą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 07.05.2020
Europejski Korpus Solidarności – Projekty rozwoju zawodowego
Oferty płatnych staży i zatrudnienia umożliwiające młodym Europejczykom rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy
KE - DG ds. Komunikacji Społecznej 07.05.2020
Europejski Korpus Solidarności – Projekty solidarności
Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych społeczności
KE - DG ds. Komunikacji Społecznej 07.05.2020
Europejski Korpus Solidarności – Projekty wolontariatu
Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy
KE - DG ds. Komunikacji Społecznej 07.05.2020
Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów
Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni
Fundacja im. Lesława Pagi 16.05.2020
Młodzieżowa Stolica Europy 2023
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2023 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym
Europejskie Forum Młodzieży 24.05.2020
Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego
Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez Komisję Europejską
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 26.05.2020
Nagroda WTO dla młodych ekonomistów
Nagroda dla autora najlepszej pracy dotyczącej polityki handlowej i międzynarodowej współpracy handlowej
World Trade Organisation 09.06.2020
Praktykuj w kulturze
Praktyki dla studentów i absolwentów w instytucjach kultury w Polsce
Narodowe Centrum Kultury 14.06.2020
Euroscola - konkurs dla młodzieży
Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu
Biuro Parlamentu Europejskiego 15.12.2020
Vulcanus - praktyki w Japonii
Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP 20.01.2021
Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.
Fundacja Nowego Tysiąclecia 31.05.2200
AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
AIESEC Polska Stały nabór
Darmowa nauka języka z Duolingo
Duolingo jest bezpłatnym programem do nauki języków obcych. Jest dostępny zarówno jako strona internetowa (portal http://duolingo.com/), jak i w postaci aplikacji na Androida czy iOS
Duolingo Stały nabór
Dla Białorusi
Wsparcie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi
Fundacja im. Stefana Batorego Stały nabór
Dla Kobiet i Nauki - program stypendialny
Konkurs stypendialny dla Polek-naukowców w dziedzinach biologiczno-medycznych
UNESCO, Loreal Stały nabór
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta
Dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Fundacja Charlesa Stewarta Motta Stały nabór
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Stały nabór
Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką - spotkań, współpracy instytucji, badań naukowych, działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stały nabór
Działaj Lokalnie
Konkurs dla lokalnych koalicji tworzonych przez organizacje pozarządowe z małych miejscowości zainteresowanych prowadzeniem lokalnych konkursów grantowych
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
English Teaching Program
Dotacje na rozwój programów nauczania języka angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Współfinansowany przez UE transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących małe firmy
Komisja Europejska - EASME Stały nabór
eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół
eTwinning to unijny program promujący i wspierający współpracę z Europy szkół przez internet. Program nie przyznaje grantów. Bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundacja Współpracy-Polsko-Niemieckiej Stały nabór
Międzynarodowe Szkoły Letnie w Oslo
Letnie kursy dla obcokrajowców na Uniwersytecie w Oslo
Uniwersytet W Oslo Stały nabór
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Stypendia Naukowe
Program stypendialny na rok studiów doktoranckich lub podyplomowych dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier)
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Stały nabór
Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU
Konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych
Fundacja PZU Stały nabór
Młodzi Światu - Salezjański Wolontariat Misyjny
Program wolontariacki polegający na pomocy najuboższym z krajów misyjnych.
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU Stały nabór
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Dotacje PNWM wpółfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieży polską i niemiecką
Ministerstwo Edukacji Narodowej Stały nabór
Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach.
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Stały nabór
Program Rozwoju Bibliotek
Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek gminnych w środowisku lokalnym
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Stały nabór
Program stażowy oraz program Pierwsza praca w PARP
3-miesięczne płatne staże w PARP oraz możliwość zatrudnienia po okresie stażu w obszarze funduszy unijnych i projektowania działań stymulujących rozwój polskiej gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Stały nabór
Promocja kultury holenderskiej
Dotacje na lokalne projekty, promujące kulturę Holandii.
Ambasada Królestwa Niderlandów Stały nabór
Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy
Program wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
Stypendia Fundacji Orlenu - Dar Serca
Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży, którzy mają trudną sytuację materialną.
Fundacja Orlen Dar Serca Stały nabór
Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech
Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.
Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko-Deutsche Bundesstiftung Umwelt Stały nabór
Tandemowy letni kurs językowy (niemiecki)
Kurs języka niemieckiego przeznaczony dla studentów młodszych lat studiów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego
GFPS - Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Śr. i Wsch. Stały nabór
Wirtualne Wymiany programu Erasmus+
Program umożliwiający wzajemne poznanie się i zrozumienie międzykulturowe oraz rozwój kompetencji młodych uczestników z Europy i krajów Basenu Morza Śródziemnego, za pomocą dedykowanej platformy online
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Stały nabór
Wizyty studyjne w Polsce - konkurs dla organizacji
O dotację na organizację wizyt studyjnych w Polsce dla studentów z Białorusi, Ukrainy, Mołdowy i Rosji mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech
Roczny wolontariat w Niemczech w placówkach oświatowych, socjalnych, centrach młodzieżowych. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe i wsparcie merytoryczne
Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży IJGD Stały nabór
Ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB
Granty na dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych wspierających młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy
Fise Czekamy na nowy termin
ADAMED SmartUP
Program edukacyjny i konkurs stypendialny dla młodzieży w wieku 15–19 lat. Uczestnicy mają szansę na udział w obozie naukowym oraz otrzymanie wsparcia merytorycznego i stypendium naukowego
Fundacja Grupy Adamed Czekamy na nowy termin
Amgen Scholars - program naukowy
Program naukowy skierowany do studentów umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie
Amgen Foundation Czekamy na nowy termin
Bank Ambitnej Młodzieży
Dofinansowanie projektów, które pomagają rozwijać się młodym ludziom na płaszczyźnie edukacyjnej, obywatelskiej lub społecznej
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
Bank Dziecięcych Uśmiechów - Program grantowy
Dotacje na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
Bank Młodych Mistrzów Sportu
Dofinansowanie inicjatyw sportowych służących sportowemu i edukacyjnemu rozwojowi dzieci i młodzieży
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
BAYHOST - Stypendia na naukę w Niemczech
Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach.
BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych Czekamy na nowy termin
Bezpiecznie Tu i Tam – program dotacyjny
Wsparcie dla oddolnych inicjatyw edukacyjnych dotyczących edukacji w sieci
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Bezpieczniejszy Internet
Program promuje bezpieczne korzystanie z internetu i innych technologii komunikacyjnych, edukuje użytkowników, przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, zwalcza nielegalne treści i szkodliwe zachowania w internecie, takie jak poniżanie i zastraszanie
Komisja Europejska – Dyrekcja ds.Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Biblioteki publiczne 2020 – działania rzecznicze
Program grantowy wspierający rzecznictwo na rzecz bibliotek publicznych w Europie na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym
The Reading & Writting Foundation Czekamy na nowy termin
Bona Fide - program stypendialny
Stypendia dla polskich studentów kształcących się na zagranicznych uczelniach
Fundacja Orlen Dar Serca Czekamy na nowy termin
Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi
Granty dla organizacji młodzieżowych na rozwój działalności w ramach sieci – partnerstw lokalnych
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Czekamy na nowy termin
Budowanie wsparcia społecznego
Granty dla organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na projekty wzmacniające ich potencjał: poprawę komunikacji, poparcia społecznego oraz sposobu pozyskiwania funduszy
The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) Czekamy na nowy termin
Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas! Staże MSP
Płatne staże zawodowe dla absolwentów polskich uczelni w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa – liderów w branżach energetycznej, petrochemicznej, wydobywczej, zbrojeniowej i finansowej
Ministerstwo Skarbu Państwa Czekamy na nowy termin
CEDEFOP – nagroda w dziedzinie fotografii
Międzynarodowy konkurs fotograficzny dla uczniów dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie
CEDEFOP Czekamy na nowy termin
CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.
CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies Czekamy na nowy termin
CEU pomoc finansowa na studia podyplomowe
Studia podyplomowe na Central European University dofinansowywane przez Fundację Sorosa.
Open Society Institute & Soros Foundations Network Czekamy na nowy termin
DanceWEB - międzynarodowe szkolenie dla tancerzy i choreografów
DanceWEB oferuje 65 młodym profesjonalnym tancerzom i choreografom pochodzącym głównie z krajów europejskich możliwość uczestniczenia w intensywnym wielonarodowym szkoleniu
Life Long Burning Czekamy na nowy termin
Daphne - zwalczanie przemocy wobec dzieci (kar cielesnych)
Dotacje na międzynarodowe projekty przyczyniające się do zaprzestania kar cielesnych dla dzieci
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Czekamy na nowy termin
Darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź
Wsparcie osób indywidualnych i instytucji w realizacji przedsięwzięć w ramach różnych obszarów tematycznych
Fundacja KGHM Polska Miedź Czekamy na nowy termin
Decydujesz, pomagamy
Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności
Fundacja Tesco Dzieciom Czekamy na nowy termin
Demokracja w działaniu
Dotacje na działalność instytucjonalną dla organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji lub sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i przestrzegania przez nie zasad demokratycznego państwa prawa
Fundacja im. Stefana Batorego Czekamy na nowy termin
DepicT! – Zrobisz to w 90 sekund?
DepicT! to międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, możliwość zaprezentowania się w branży i zdobycia cennych nagród
Watershed Encounters Czekamy na nowy termin
Diamentowy Grant.
Program przyznający środki finansowe na realizację badań naukowych przez wybitnych studentów - również tych, którzy kształcili się na uczelniach zagranicznych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czekamy na nowy termin
Discover e-volunteering
Konkurs grantowy organizowany przez Fundację Dobra Sieć i Fundację Orange, mający na celu promowanie projektów społecznych realizowanych w internecie.
Fundacja Dobra Sieć i Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Discover EU - podróże przez Europę
Podróż przez Europę jako prezent „od Europy” w roku 18. urodzin – to zamysł inicjatywy UE dla młodych mieszkańców Starego Kontynentu. Doświadczenie podróży ma również otworzyć młodzież na przekraczanie granic oraz poznawanie innych krajów i kultur
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Doktorat Cotutelle we Francji
Stypendia dla pracowników naukowych na studia doktoranckie we Francji
Ambasada Francji W Polsce Czekamy na nowy termin
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne
Działania służące wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne
Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Czekamy na nowy termin
Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec
Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki Czekamy na nowy termin
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu
Głównym celem tego konkursu grantowego jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć w obszarze sportu, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu.
Komisja Europejska DG ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Dzień.de – der-tag.pl
Program wspierający współpracę młodzieży z Polski i Niemiec. Temat przewodni programu w 2015 r. to „Perspektywy zawodowe”
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
eContentplus
Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty.
Komisja Europejska -Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Edukacja Ekologiczna
Wsparcie inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość i kształtujących postawy ekologiczne, a także upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czekamy na nowy termin
Edukacja Globalna
Program MSZ dofinansowujący projekty w dziedzinie edukacji globalnej w ramach Planu współpracy rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych
Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców
Fundacja Edukacja dla Demokracji Czekamy na nowy termin
Edukacja kulturalna, artystyczna i diagnoza kultury - MKiDN
Dotacje na projekty edukacyjne przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Eko-starter – wsparcie lokalnych inicjatyw proekologicznych
Program wspiera finansowo i merytorycznie lokalne projekty, które inicjują działania na rzecz ochrony środowiska i współpracy lokalnych społeczności
Fundacja Greenpeace Polska Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Budowanie Potencjału w dziedzinie młodzieży, Akcja 2
Granty na realizację działań w ramach wielostronnych partnerstw między organizacjami działającymi na rzecz młodzieży. W projekty mogą być również zaangażowane publiczne i prywatne organizacje i podmioty prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz w innych sektorach społeczno-ekonomicznych
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 – Projekty mobilności kadry
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet: Centra doskonałości (Nauczanie i badania)
Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana Monneta)
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet: Katedry (Nauczanie i badania)
Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią Europejską
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet: Moduły (Nauczanie i badania)
Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa wyższego krótkich programów nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet: Projekty (Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki)
Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet: Sieci (Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki)
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet: Wsparcie na rzecz stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o UE i integracji europejskiej
Unijne granty dla stowarzyszeń, których jednoznacznie określonym celem jest wnoszenie wkładu w badania dotyczące procesu integracji europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego na staż i praktyki zawodowe lub prowadzenie kursów i szkoleń w partnerskiej organizacji za granicą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Projekty mobilności uczniów i absolwentów szkół
Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na odbycie praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych projektów na rzecz opracowywania i oferowania wspólnych metod i programów nauczania, tworzonych na podstawie analizy poszukiwanych umiejętności i trendów na rynku pracy
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska
Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - staże dla absolwentów
Dofinansowanie staży w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - Wyjazdy na studia i praktyki
Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - Wyjazdy pracowników uczelni: nauczanie i szkolenia
Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Wsparcie reform polityki edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym – propozycje współpracy 2017
Program Erasmus+ (Akcja 3): Wsparcie reform polityki edukacyjnej – propozycje współpracy 2017 ma na celu nawiązanie współpracy organizacji i instytucji, które w ramach międzynarodowych partnerstw będą wyznaczać kierunki innowacyjnych zmian w polityce edukacyjnej szkolnictwa zawodowego oraz inicjować i wpływać na zachodzące zmiany.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Wspieranie włączenia społecznego
Wspieranie włączenia społecznego poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus)
Studia II stopnia o międzynarodowym charakterze. Prowadzi je konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży
Dofinansowanie dla europejskich organizacji pozarządowych lub sieci realizujących projekty w obszarze kształcenia i szkolenia lub młodzieży
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Ericsson Innovation Awards (EIA)
Globalny konkurs, który daje studentom szansę na rozwijanie innowacyjnych pomysłów ICT we współpracy z ekspertami Ericsson
Ericsson Czekamy na nowy termin
EU Aid Volunteers
Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
EureleA - europejska nagroda e-learning
Nagroda za najlepsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych kursów szkolących i doskonalących.
ICE – Instytut edukacji Komputerowej Uniwersytet w Karlsruhe Czekamy na nowy termin
Europa dla obywateli (2014–2020)
Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Czekamy na nowy termin
Europa Master. Trójstronne studia magisterskie w Polsce, Niemczech i Francji
Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja)
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego Czekamy na nowy termin
Europa Past Forward – konkurs na krótki film
Konkurs na krótki film dotyczący tego, co dla młodego Europejczyka oznacza członkostwo w Unii Europejskiej i bycie "obywatelem Europy".
EESC – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Europass
Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Europejczycy na rzecz pokoju
Fundusze na wspólne projekty szkół i organizacji z Niemiec, Izraela, Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość Czekamy na nowy termin
Europejska Fundacja Młodzieży - Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży Czekamy na nowy termin
Europejska Nagroda dla Kobiet Innowatorek
Nagroda dla kobiet innowatorek ma na celu zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę większej innowacyjności w Europie i zachęcić kobiety naukowców do wykorzystania handlowych i biznesowych możliwości oferowanych przez projekty badawcze, podjęcia działalności gospodarczej i tym samym przyczynienia się do osiągnięcia celów strategii europejskich 2020
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Europejska Nagroda dla Młodzieży
Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym
European Youth Award (EYA) Czekamy na nowy termin
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego
Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Czekamy na nowy termin
Europejska sieć polityki ds. wdrażania kompetencji kluczowych w edukacji szkolnej
Dofinansowanie na działania prowadzące do utworzenia sieci instytucji zajmujących się tematyką wdrażania kluczowych kompetencji w edukacji szkolnej (celem przeprowadzenia analizy stanu obecnego, opracowania wspólnej polityki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk).
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Europejski konkurs innowacji społecznych
Organizowany przez Komisję Europejską konkurs wspierający poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Europejski Parlament Młodzieży
promuje europejski wymiar w edukacji i umożliwia uczniom szkół średnich uczestniczenie w działaniach międzynarodowych
Europejski Parlament Młodzieży Czekamy na nowy termin
Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość
Program promuje i nagradza inicjatywy władz lokalnych i regionalnych wspierające przedsiębiorczość. Celem nagród jest podniesienie świadomości na temat pozytywnej roli przedsiębiorczości i jej roli w rozwoju gospodarki europejskiej.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Fajne Granty T-Mobile
Program grantowy dla pasjonatów i popularyzatorów programowania i nowych technologii wśród młodych ludzi
T-Mobile Czekamy na nowy termin
FameLab. Talking science. Międzynarodowy konkurs dla popularyzatorów nauki
Międzynarodowy konkurs komunikacji naukowej skierowany do badaczy i popularyzatorów nauki. Polską edycję konkursu organizuje Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik Czekamy na nowy termin
Fare – małe granty na walkę z dyskryminacją
Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Weeks
Fare Network Czekamy na nowy termin
Filmoteka Szkolna. Akcja!
Projekt przygotowuje młodzież do obcowania z dziełem filmowym, uczy krytycznego odbioru sztuki filmowej, rozwija aktywność twórczą młodych ludzi, pomaga odkryć własne pasje i talenty
Centrum Edukacji Obywatelskiej Czekamy na nowy termin
FLEX - roczne stypendium dla uczniów na naukę w szkołach średnich w USA
Program wymiany uczniów, umożliwiający spędzenie roku szkolnego i naukę w szkołach średnich w USA. Cały okres wymiany uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin
Amerykańska Rada ds. Międzynarodowej Edukacji Czekamy na nowy termin
Fulbright Junior Advanced Research Program
Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytutach naukowych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta Czekamy na nowy termin
Fundacja PZU z Kulturą
Konkurs dotacyjny dla trzeciego sektora na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób poprzez organizację wyjazdów i warsztatów edukacyjnych
Fundacja PZU Czekamy na nowy termin
Fundacja Sorosa - programy
Programy grantowe wspierające tworzenie społeczeństw otwartych, przyznawane w różnych dziedzinach
Open Society Institute & Soros Foundations Network Czekamy na nowy termin
Fundusz dla Przyrody
Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
Grupa ENERGIA Czekamy na nowy termin
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji
Granty dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie i rozwój demokracji
The United Nations Democracy Fund Czekamy na nowy termin
Fundusz Promocji Twórczości – dofinansowanie do wydań
Dofinansowanie publikacji o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Fundusz Stonewall
Konkurs wspierający działania na rzecz mniejszości seksualnych
Stowarzyszenie Lambda Warszawa Czekamy na nowy termin
Fundusz stypendialny Fundacji Przyjaciółka
Program stypendialny Fundacji Przyjaciółka dla dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowujących się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej
Fundacja Przyjaciółka Czekamy na nowy termin
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Wizyty Przygotowawcze
Spotkania przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu ułatwiające nawiązanie współpracy międzynarodowej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Fundusz stypendialny „Podaruj mi szkołę”
Fundusz stypendialny wspierający materialnie ubogą młodzież w drodze do wiedzy. Regularne stypendia mają za zadanie pomóc w ukończeniu szkoły średniej i studiów
Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia Czekamy na nowy termin
Gaude Polonia - stypendia
Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Generacja 5.0
Granty na projekty skierowane do osób 50+, przyczyniające się do poprawy sytuacji zawodowej, zdrowotnej oraz większego zaangażowania w życie kulturalne
Fundacja BGK Czekamy na nowy termin
Georgia Rotary Student Program
Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.
Fundacja Rotariańska Czekamy na nowy termin
Girls go start-up! Academy
Program skierowany głównie do studentek, doktorantek i absolwentek kierunków technicznych i ścisłych, chcących rozpocząć własną działalność start-upową
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” Czekamy na nowy termin
GLEN - staże w Afryce, działalność edukacyjna w Polsce
Udział w programie umożliwia młodym ludziom (21-30 lat) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski pracę w charakterze edukatora
PAH Polska Akcja Humanitarna Czekamy na nowy termin
Global Intern
Program, w którym młodzi ludzie mają szansę odbyć staż w trzech różnych miejscach globu
EF Education First Czekamy na nowy termin
Global Study Awards - dotacje na studia za granicą
Konkurs dotacyjny dla osób, które planują rozpoczęcie za granicą studiów I, II lub III stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS
StudyPortal Czekamy na nowy termin
Google - program stypendialny im. Anity Borg
Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wyróżniające się wyniki w nauce
Google Czekamy na nowy termin
Google - stypendia dla studentów z niepełnosprawnością
O stypendium mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością ruchową, kształcący się na jednej z uczelni w Europie lub Izraelu, na kierunku związanym z obszarem informatyki
Google Czekamy na nowy termin
Google Science Fair
Międzynarodowy konkurs przeznaczony dla młodych naukowców w wieku 13–18 lat. Projekty zgłaszane do konkursu powinny w kreatywny sposób poszukiwać rozwiązań przynoszących korzyści współczesnemu światu
Google Czekamy na nowy termin
Google.org Impact Challenge – Bezpieczeństwo w sieci
Dofinansowanie projektów społecznych, edukacyjnych, mających na celu przeciwdziałaniu nienawiści i ekstremizmowi w sieci oraz zwiększaniu bezpieczeństwa społeczności i rodzin w internecie
Google Czekamy na nowy termin
Grant dla partnerstw realizujących program Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Wsparcie partnerstw realizujących program Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Komisja Europejska - EASME Czekamy na nowy termin
Grant na badania naukowe w Norwegii (Moblility Grant)
Mobility Grant to dofinansowanie przyznawane przez portal StudyInNorway.no na badania naukowe w Norwegii dla studentów języka i/lub kultury norweskiej, studiujących poza jej granicami
StudyInNorway.no Czekamy na nowy termin
Granty EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży
Granty na międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego zatrudnienia młodych ludzi. Działania realizowane w ramach projektów powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz wspierać edukację i szkolenia przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy
EEA Fiancial Mechanism Office Czekamy na nowy termin
Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa
Program wspierający współpracę liderów młodzieżowych (młodych parlamentarzystów, wolontariuszy) i młodzieży z Azji i Europy
Fundacja Azja-Europa Czekamy na nowy termin
Granty na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, przybliżających i pogłębiających wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz o historii i kulturze obu narodów
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Czekamy na nowy termin
Granty na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego
Dofinansowanie do projektów partnerskich przyczyniających się do inicjowania i rozszerzania współpracy instytucji i organizacji
Instytut Szwedzki Czekamy na nowy termin
Granty Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyznaje granty na działania związane z organizacją różnorodnych wydarzeń o charakterze komunikacyjno-informacyjnym
Parlament Europejski Czekamy na nowy termin
Granty Parlamentu Europejskiego na projekty informacyjne
Wsparcie dla projektów informacyjnych, których celem będzie zwiększenie znajomości Parlamentu Europejskiego; jego roli i sposobu działania.
Parlament Europejski Czekamy na nowy termin
Granty podróżne
Granty podróżne dla młodych ludzi, których celem jest odkrywanie Starego Kontynentu. Efektem podróży powienien być raport opisujący doświadczenia.
Fondation Heinz-Schwarzkopf Czekamy na nowy termin
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury - Fundusz Roberta Cimetty
Granty dla artystów, menadżerów kultury, liderów opinii etc przeznaczone na dofinansowanie ich podróży po Europie STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty to dwa programy Europejskiej Fundacji Kultury wspierające mobilność artystów podróżujących po Europie i osób zajmujących się kulturą oraz zachęcające do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
Europejska Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury - Step Beyond
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą, zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
European Cultural Foundation Czekamy na nowy termin
Granty UE na działania na rzecz uchodźców w obszarze sportu i aktywności fizycznej
Dofinansowanie działań na rzecz promocji i zwiększenia dostępu uchodźców do możliwości uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Fundacja im. Roberta Boscha Czekamy na nowy termin
Gwarancje dla młodzieży – konkurs centralny
Program realizowany w ramach PO WER 2014–20: dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (działanie 1.3 Osi Priorytetowej I – Osoby Młode na Rynku Pracy)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Henkel Innovation Challenge – konkurs dla studentów
Międzynarodowy konkurs firmy Henkel dla studentów na opracowanie innowacyjnego produktu lub technologii przyszłości
Henkel Polska Czekamy na nowy termin
Horyzont 2020: Granty ERC dla początkujących naukowców
Pogram grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
IAESTE - program wymian studentów uczelni technicznych
Program umożliwia studentom uczelni technicznych zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymian Studentów Uczelni Technicznych Czekamy na nowy termin
ICI ECP - Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią i Republiką Korei
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
IED Roczne stypendia dla absolwentów studiów licencjackich
Konkurs, w którym nagrodami są roczne stypendia zagraniczne (Włochy, Hiszpania, Brazylia) na studia magisterskie w dziedzinach: wzornictwo (design), moda, komunikacja wizualna i zarządzanie.
Europejski Instytut Designu Czekamy na nowy termin
Infrastruktura kultury - MKiDN
Dotacje na projekty z zakresu infrastruktury kultury przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych
Inicjatywa składa się z trzech różnych programów na rzecz badań naukowych, stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z europejskimi uniwersytetami
Europejski Bank Inwestycyjny Czekamy na nowy termin
Inicjatywy obywatelskie dla środowiska
Program wspiera lokalne projekty, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i angażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czekamy na nowy termin
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra (Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)
Wsparcie innowacji społecznych ukierunkowanych na rozwiązania poprawiające codzienne funkcjonowanie osób zależnych (m.in. z niepełnosprawnością, starszych) oraz ich opiekunów
DGA SA Czekamy na nowy termin
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER
Granty na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych (m.in. społecznym i zawodowym), we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju UE
Centrum Projektów Europejskich (CPE) Czekamy na nowy termin
INTEL-PERSPEKTYWY: „Nowe technologie dla dziewczyn”
Program stypendialny dla studentek, które wybrały kierunki związane z nowymi technologiami oraz maturzystek planujących podjąć naukę na takich kierunkach
Intel-Perspektywy Czekamy na nowy termin
Inteligentny Start
Program wspiera polskich studentów i absolwentów mieszkających na stałe poza granicami kraju – którzy swoje studia odbywają bądź ukończyli za granicą – w podejmowaniu staży i praktyk w polskich przedsiębiorstwach rozwijających zagraniczną działalność oraz polskie przedsiębiorstwa, rozwijające się na europejskich rynkach
Fundacja Inteligentny Start Czekamy na nowy termin
Internetowe kursy języków środkowoeuropejskich
Bezpłatne kursy języka czeskiego ukraińskiego, słowackiego, białoruskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego slangu
Port Europa. Portal o Europie Środkowej Czekamy na nowy termin
InterRail Global Passes
InterRail Global Passes umożliwia młodym ludziom darmową podróż pociągiem po krajach europejskich, w tym Turcji, przez 15 dni w ciągu jednego miesiąca. Podróż ma mieć charakter badawczy
Europejski Parlament Młodzieży Czekamy na nowy termin
Interreg Południowy Bałtyk
Dotacje na wspólne przedsięwzięcia państw (regionów) nadbałtyckich z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transportu i rozwoju rynków pracy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Czekamy na nowy termin
Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! - konkurs dla szkół
Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wspierający realizację działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci
Stowarzyszenie Miasta w internecie Czekamy na nowy termin
Juvenes Translatores - konkurs translatorski dla szkół
Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń Czekamy na nowy termin
Klimatyczna Edukacja
Granty na działania w szkołach z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Ministerstwo Środowiska Czekamy na nowy termin
Kluby Sportowe Orange
Program promuje i wspiera uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w podejmowaniu aktywności fizycznej w ramach różnorodnych dyscyplin
Orange Polska SA Czekamy na nowy termin
Kolekcje - MKiDN
Celem Programu jest rozwój oraz tworzenie narodowych i regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga
Ogólnopolski program społeczny dla szkół podstawowych z małych miejscowości, w którym główną nagrodą jest możliwość wybudowania własnego boiska piłkarskiego
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Czekamy na nowy termin
Konkurs "Droga na Harvard"
Gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci marzący o studiach w renomowanych amerykańskich uczelniach mogą wziąć udział III edycji konkursu "Droga na Harvard".
Harvard Club of Poland Czekamy na nowy termin
Konkurs "Global Junior Challenge”
Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych
Fundacja "Mondo Digitale" Czekamy na nowy termin
Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich
Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce oraz upowszechniających korzyści płynące z ich wykorzystywania.
Ministerstwo Rozowoju Regionalnego Czekamy na nowy termin
Konkurs Europioneers 2015
Konkurs dla najlepszego europejskiego przedsiębiorcy internetowego roku, organizowanego w ramach inicjatywy StartUp Europe
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie”
Konkurs ma na celu ukazanie działań realizowanych w całej Europie w ramach projektów finansowanych przez UE oraz zbadanie znaczenia tych projektów dla społeczności lokalnych.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy ARP Games
Dofinansowanie oraz wsparcie merytoryczne i biznesowe Akceleratora ARP Games w realizacji projektu gry wideo na dowolną platformę
ARP Games Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy Fundacji Promocji Gmin Polskich
Granty dla wybranych gmin na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców
Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu
Dofinansowanie projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży
Fundusz Społeczny Notariatu Czekamy na nowy termin
Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation
Wsparcie inicjatyw społecznych, których efektem są inwestycje infrastrukturalne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnych
Fundacja Kulczyk Foundation Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom
The VELUX Foundations Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy „Na dobry początek”
Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2–8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy „To dla mnie ważne”
Konkurs grantowy na realizację lokalnych inicjatyw społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży
Fundacja Aviva Czekamy na nowy termin
Konkurs InnoApps, EU-China Hackathon Challenge
Konkurs na kreatywne i innowacyjne aplikacje na system Android, które przyczynią się do rozwoju inteligentnych miast przyszłości.
Europejskie Forum Młodych Innowatorów Czekamy na nowy termin
Konkurs na inscenizację rozprawy sądowej
Stowarzyszenie Studentów Prawa Europejskiego (ELSA), we współpracy z Radą Europy zainaugurowało kolejną edycję europejskiego konkursu na inscenizację rozprawy sądowej, dotyczącej praw człowieka
ELSA Czekamy na nowy termin
Konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą lokalnych i regionalnych władz w UE
Konkurs Komitetu Regionów na najlepszą pracę doktorską obronioną na jednym z uniwersytetów państw członkowskich UE. Temat konkursu: Lokalne i regionalne władze w Unii Europejskiej.
Komitet Regionów Czekamy na nowy termin
Konkurs na realizację krótkiego filmu „Jeden z 7 miliardów”
Konkurs inspirowany jest datą 31 października 2011 r. – był to dzień, w którym populacja ludzi na świecie osiągnęła 7 miliardów. Celem konkursu jest globalne podniesienie świadomości tematów i zjawisk związanych z prawami człowieka, ubóstwem i równością, społeczno-kulturową tożsamością płci (gender), młodzieżą, środowiskiem, zdrowiem reprodukcyjnym, starzeniem się społeczeństw oraz urbanizacją.
7 Billion Actions Campaign - Foundation 10.12.48 Czekamy na nowy termin
Konkurs o stypendium i indeks im. bp. Jana Chrapka
Do wygrania indeksy na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Czekamy na nowy termin
Konkurs Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach
Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu dotyczącego własnych badań naukowych lub badań w których naukowcy brali udział
Forum Akademickie Czekamy na nowy termin
Konkurs stypendialny GoEuro
Program stypendialny dla studentów GoEuro – 10 stypendiów, każde w wysokości 2000 €
GoEuro Travel GmbH Czekamy na nowy termin
Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” dla orgnizacji pozarządowych
Granty dla organizacji pozarządowych na realizację najlepszych projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Polska Spółka Gazownictwa Czekamy na nowy termin
Konkurs „Imigranci w Europie”
Konkurs Komisji Europejskiej na plakat/ fotografię/ wideo poruszające tematykę sytuacji i wpływu imigracji na społeczeństwo europejskie.
Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej Czekamy na nowy termin
Konkurs „Teraz Polska Promocja” na najciekawsze prace magisterskie
Nagrody pieniężne, publikacje, praktyki i staże czekają na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Czekamy na nowy termin
Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Czekamy na nowy termin
Korpus Solidarności
Ogólnopolski program wsparcia wolontariatu długoterminowego, skierowany do wolontariuszy w każdym wieku oraz organizacji oferujących możliwość realizacji działań wolontariackich
Narodowy Instytut Wolności Czekamy na nowy termin
Kreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)
Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Kreatywna Europa – komponent MEDIA (2014–2020)
Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w Europie oraz promowanie projektów o wysokiej wartości dodanej na poziomie europejskim w dziedzinie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Działania będą skierowane do nauczycieli i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Kultura Dostępna
Wsparcie dla projektów, których celem jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integracja społeczna osób o ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Kultura – Interwencje
Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych
Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią
BEST - Sekretariat Międzynarodowy Czekamy na nowy termin
Leaf Academy - międzynarodowa szkoła średnia w Bratysławie
Międzynarodowa szkoła średnia LEAF w Bratysławie oferuje 2- lub 4-letni program nauki, zakończony uzyskaniem certyfikatu
Leaf Academy Czekamy na nowy termin
Lechstarter - granty na inicjatywy lokalne
wsparcie realizacji ogólnodostępnych i społecznie pożytecznych, lokalnych projektów dotyczących zmian w przestrzeni miejskiej, prospołecznych innowacji i współpracy
Kompania Piwowarska SA Czekamy na nowy termin
Letnie seminaria w Niemczech - Kolegium Theodora Heussa
Udział w międzynarodowych seminariach dla osób w wieku 18 - 25 lat, pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, oferuje program Fundacji Roberta Boscha.
Fundacja im. Roberta Boscha Czekamy na nowy termin
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
LIFE (2014–2020)
Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska
Komisja Europejska DG ds. Środowiska Czekamy na nowy termin
Lokalni herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości
Granty na wsparcie działań na rzecz lokalnych społeczności, realizowanych w partnerstwie organizacji pozarządowych i przedsiębiorców współpracujących z grupą EuroCash
Fundacja Edukacja dla Demokracji Czekamy na nowy termin
Masz głos, masz wybór
Ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami politycznymi
Fundacja im. Stefana Batorego Czekamy na nowy termin
Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską
Program dofinansowuje polskie organizacje pozarządowe, które realizują projekty wzmacniające więzi i kontakty Polonii z Polską.
Stowrzyszenie Odra–Niemen Czekamy na nowy termin
Mega Misja - program edukacji cyfrowej w świetlicach szkolnych
Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa nagroda dla mediów obywatelskich
Czwarta edycja Międzynarodowej Nagrody dla Mediów Obywatelskich ma na celu uhonorowanie najlepszych prac w dziedzinie mediów obywatelskich, w dwóch kategoriach: audio i wideo. Konkurs skierowany jest do producentów prywatnych, niekomercyjnych.
Youth4Media Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa Szkoła letnia w USA (UNAOC-EF Summer School)
Tygodniowa Szkoła Letnia dla młodych ludzi z całego świata, organizowana przez Sojusz Cywilizacji ONZ (UNAOC) we współpracy z Education First.
United Nations Alliance of Civilizations Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa wymiana młodzieży
Granty na realizację wymian młodzieżowych z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz Izraelem
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży
Granty na realizację wymian młodzieżowych z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz Izraelem
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży Czekamy na nowy termin
Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii
Stypendia dla studentów z całego świata pokrywające koszty nauki na studiach II i III stopnia na australijskich uczelniach wyższych.
Australijski Departament Rządowy ds Innowacji, Nauki i Badań Czekamy na nowy termin
Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne
Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu dla przyszłych polityków i osób chcących pełnić ważne funkcje państwowe
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Czekamy na nowy termin
Międzynarodowe szkolenia zawodowe dla młodzieży w Europejskich Centrach Młodzieży
Program szkoleniowy dla osób zaangażowanych w działalność młodzieżową. Promuje udział młodzieży w życiu publicznym na szczeblu europejskim. Podnosi jakość międzykulturowych działań młodzieżowych.
Rada Europy - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej
Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) dofinansowuje projekty skupiające się na sektorze kultury i wspierające proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się
UNESCO Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Strategiczne Granty
Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy konkurs BBC na radiową sztukę teatralną
Konkurs BBC i British Council na teatralną sztukę radiową napisaną w języku angielskim - dla osób powyżej 18 roku życia
British Council and the BBC World Service Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy konkurs fotograficzny
Jeden obraz może wyrażać więcej niż kilkadziesiąt stron tekstu lub kilka godzin przemówień; CIPE organizuje międzynarodowy konkurs na rysunek w jednej z trzech kategorii.
Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej (CIPE) Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy konkurs na esej
Konkurs dla uczniów w wieku od 7 do 17 lat związany z tematem zrównoważonego rozwoju (rozwój miast, edukacja)
Living Rainforest Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy Młodzieżowy Konkurs na bloga
Celem konkursu jest danie młodym ludziom możliwości wyrażenia własnego zdania na temat wzmacniania demokracji oraz sektora prywatnego w ich własnych krajach
CIPE – Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej
Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie
Fundacja Pokoju GOI Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy Wolontariat Kanosjański
Program pracy w misjach chrześcijańskich w krajach całego świata
Siostry Kanosjanki Czekamy na nowy termin
Mini Granty dla uczestników Wolontariatu Europejskiego 2013
Dofinansowanie inicjatyw byłych wolontariuszy EVS
Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego Czekamy na nowy termin
Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją poprzez działania sportowe
Granty na realizację działań związanych z włączaniem społecznym poprzez sport, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu i radykalizacji młodych ludzi
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Morze słów – międzynarodowy konkurs literacki
Międzynarodowy konkurs literacki skierowany do młodych ludzi między 18. a 30. rokiem życia, obywateli 44 krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego
Fundacja Anny Lindh Czekamy na nowy termin
MOST - program mobilności studentów w Polsce
Program dla studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Czekamy na nowy termin
Muzyka dla młodej generacji - Young Audiences Music Awards
Konkurs „Young Audiences Music Awards” (YAMA) organizowany przez Jeunesses Musicales International ma na celu wyróżnienie kreatywności i nowatorstwa w dziedzinie produkcji muzycznych dla młodego pokolenia
Jeunesses Musicales International Czekamy na nowy termin
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy
Dofinansowanie inicjatyw szkolnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, upowszechniających największe polskie osiągnięcia gospodarcze i ekonomiczne ostatnich 100 lat
Narodowy Bank Polski Czekamy na nowy termin
Młoda Polska - stypendia Ministerstwa Kultury
„Młoda Polska” program stypendialny Ministra Kultury dla młodych twórców różnych dziedzin sztuki do 35. roku życia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Młody Wynalazca
IX krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców.
Eurobusiness-Haller Czekamy na nowy termin
Młodzież solidarna w działaniu
Dofinansowanie projektów, których tematem jest zdobywanie i doskonalenie przez młode osoby umiejętności społecznych, istotnych z punktu widzenia wymogów rynku pracy
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Młodzieżowe Warsztaty Medialne M100
Wyjątkowe warsztaty dla młodych dziennikarzy: możliwość kontaktu z największymi osobistościami mediów z całej Europy, łącznie z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej
M100 Sanssouci Colloquium Czekamy na nowy termin
Młodzieżowy Festiwal Filmowy Plural+
Międzynarodowy festiwal filmowy dla młodych ludzi, którego tematem jest migracja, różnorodność i integracja
ONZ Sojusz Cywilizacji Czekamy na nowy termin
Na rodzinę można liczyć - granty na działania
Granty na realizację działań podejmowanych przez stypendystów programu „Na rodzinę można liczyć” na rzecz lokalnych społeczności
IKEA Retail Sp. z o. o. Czekamy na nowy termin
Na rodzinę można liczyć - stypendia
Program stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z niezamożnych rodzin, zaangażowanych społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne i kulturalne
IKEA Retail Sp. z o. o. Czekamy na nowy termin
Na własne konto - program edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów
Program edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego wyróżnieni uczestnicy otrzymają roczne stypendium edukacyjne
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Czekamy na nowy termin
Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej
Europejski Parlament Młodzieży Czekamy na nowy termin
Nagroda dla młodego pokolenia dziennikarzy medycznych
Celem nagrody jest uhonorowanie wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia dziennikarzy medycznych, którzy będą mieli możliwość wziąć udział w Światowym Szczycie Zdrowia
European Union of Science Journalists Associations EUSJA Czekamy na nowy termin
Nagroda Innovact Campus
Szansa dla studentów na wdrożenie nowatorskiego projektu na biznes w życie. Do konkursu można zgłaszać projekty bez względu na stopień ich zaawansowania. Liczy się innowacyjność.
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Badań Czekamy na nowy termin
Nagroda Jamesa Dysona
Międzynarodowa nagroda w dziedzinie projektowania i wzornictwa przemysłowego (design award), przyznawana przez Fundację Jamesa Dysona
James Dyson Foundation Czekamy na nowy termin
Nagroda Maksa van der Stoela
Nagroda w wysokości 50 tys euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Czekamy na nowy termin
Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie
Nagroda jest sposobem na promocję dorobku naukowego uczestników i absolwentów 7. Programu Ramowego (FP7) oraz Horizon 2020 MSCA
Komisja Europejska - DG RTD Czekamy na nowy termin
Nagroda Roku dla Młodego Naukowca
Międzynarodowe Forum Transportu wyróżni młodego naukowca z jednego z krajów członkowskich Forum, którego badania w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju sektora transportu
Międzynarodowe Forum Transportu OECD Czekamy na nowy termin
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego wyróżnia najbardziej wartościowe inicjatywy obywatelskie. Przyznawana jest co roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży
Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży promuje: innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym
WSYA United Nationals Czekamy na nowy termin
Nagroda Unii Europejskiej w obszarze dziedzictwa kulturowego
Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Nagroda Viral Video 2014
Konkurs na rozpowszechniane w internecie filmy (virale) z oryginalnym przesłaniem – idealistycznym, politycznym lub innym.
Interfilm Berlin Czekamy na nowy termin
Nagrody "Pokój poprzez Sport”
Nagrody „Pokój poprzez Sport” przyznawane są inicjatywom sportowym i ludziom sportu, którzy przyczyniają się do budowania pokoju i stabilności społecznej w regionach dotkniętych biedą, następstwami konfliktów oraz brakiem spójności społecznej.
Organizacja "Pokój poprzez Sport” Czekamy na nowy termin
Nagrody dla projektów i badań w dziedzinie światowego rozwoju
Konkurs The Global Development Awards and Medals Competition to innowacyjny program grantowy wspierający badania i projekty w dziedzinie światowego rozwoju.
Sieć Światowego Rozwoju Czekamy na nowy termin
Nagrody Marco Biagiego dla młodych naukowców
Międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie międzynarodowym i/lub porównawczym
Fundacja Marco Biagiego Czekamy na nowy termin
Nagrody MEDEA
Nagrody za innowacyjne wykorzystanie mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych i profesjonalne produkcje i projekty o charakterze naukowym
MEDEA:EU Czekamy na nowy termin
Nagrody za najlepsze programy profilaktyczne
Nagrody pieniężne w wysokości 5000 euro dla trzech najlepszych europejskich projektów profilaktycznych - zapobiegających narkomanii i aktywizujących młodzież - zrealizowanych przez młodzież poniżej 25 roku życia.
Rada Europy - Grupa Pompidou Czekamy na nowy termin
Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej
Konkurs organizowany jest przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i adresowany do wszystkich podmiotów realizujących projekty o charakterze rozwojowym na obszarze Europy Wschodniej, bez ograniczeń formalno-prawnych.
Urząd Miasta Lublin Czekamy na nowy termin
Nauka z wynagrodzeniem w Brandenburgii
Nauka połączona z praktyką na kierunku finansowo-ekonomicznym w Brandenburgii w Niemczech – dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz średnich, z wynagrodzeniem.
Branderburskia Administracja Podatkowa i Finansowa Czekamy na nowy termin
Niemiecko - polskie stypendium dla dziennikarzy
Konkurs stypendialny dla młodych dziennikarzy z Polski. Nagrodą dla trzech zwycięzców będzie dwumiesięczny staż w niemieckim medium i pula 3.500 euro.
IJP Internationale Journalisten-Programme e.V. Czekamy na nowy termin
Niepodległa 2020
Dotacje na działania zwiększające świadomość i włączające mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości oraz odbudowy państwowości
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Obserwatorium Kultury
Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program wspierający działania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, realizowany przez MKiDN w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (działanie 8.1)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Odkryj e-wolontariat
Konkurs grantowy dla instytucji, organizacji i grup nieformalnych, które chcą w sieci zrobić ciekawy projekt społeczny i wciągnąć, zaangażować internautów
Fundacja Dobra Sieć, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Ojczysty – dodaj do ulubionych
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego
Granty na konkursy, akcje informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty kierowane do środowiska studenckiego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czekamy na nowy termin
Patriotyzm Jutra
Program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Historii Polski Czekamy na nowy termin
Pax Christi - wolontariat w Niemczech
Roczny wolontariat w Niemczech dla młodzieży oferuje katolicka organizacja Pax Christi
Pax Christi - Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju Czekamy na nowy termin
Pestalozzi - program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej
Program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej; umożliwia nauczycielom, wizytatorom, kuratorom i metodykom z 48 państw uczestnictwo w seminariach naukowych.
Rada Európy Czekamy na nowy termin
Po stronie natury – konkurs grantowy
Granty na dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz natury - projektów ekologicznych realizowanych przez szkoły, instytucje smorządowe i organizacje pozarządowe
Fundacja Nasza Ziemia Czekamy na nowy termin
PO Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy
Dofinansowanie na projekty współpracy społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-czeskiego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Czekamy na nowy termin
Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych
Ogólnopolski projekt ukierunkowany na kształcenie ustawiczne osób dorosłych z ograniczonym dostępem do edukacji
Sense consulting/ Poznański Park Naukowo-Technologiczny Czekamy na nowy termin
Polish-American Internship Initiative
Program staży dla polskich studentów, odbywanych w USA, w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Polska dla wszystkich – konkurs Ministra Spraw Zagranicznych
Konkurs na najlepsze projekty promujące dialog międzykulturowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Polska pomoc rozwojowa
Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Polsko- Szwajcarski Fundusz Stypendialny
Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Szwajcarsko-Polski Programu Współpracy Czekamy na nowy termin
Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży
Międzykulturowe spotkania młodzieży, odbywające się w Polsce i w Izraelu
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Czekamy na nowy termin
Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji
Granty na realizację polsko-ukraińskich projektów dotyczących demokracji lokalnej i niezależnych mediów.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i dofinansowuje programy wymian młodzieżowych, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Czekamy na nowy termin
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży
Program dofinansowujący wymiany młodzieżowe odbywające się na terenie Polski, umożliwiający wzajemne poznawanie się młodych Polaków i Ukraińców
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Polsko-Węgierskie projekty dla młodzieży
Dofinansowanie projektów młodzieżowych przez Ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Węgier
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Ponadnarodowa mobilność uczniów
Granty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na realizację projektów wyjazdów grupowych uczniów do szkół partnerskich za granicą
Europejski Fundusz Społeczny Czekamy na nowy termin
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.
Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Czekamy na nowy termin
Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Płatne kilkumiesięczne praktyki dla młodych absolwentów w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Czekamy na nowy termin
Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy
Trwające od trzech do sześciu miesięcy praktyki dla absolwentów i studentów, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów.
Rada Europy - Centrum Północ-Południe Czekamy na nowy termin
Praktyki w Centrum Tłumaczeń dla Instytucji UE
Praktyki zawodowe dla absolwentów studiów wyższych z państw członkowskich UE i z krajów kandydujących. Celem praktyk jest umożliwienie absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznania specyfiki pracy Centrum.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Czekamy na nowy termin
Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Czekamy na nowy termin
Praktyki w Europejskiej Agencji Leków
Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej, a także pozyskanie praktycznej wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności
Europejska Agencja Leków Czekamy na nowy termin
Praktyki w Europejskim Centrum Fundacji
Płatne praktyki dla studentów i absolwentów z całego świata w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli, które zajmuje się promocją pracy fundacji i fundatorów korporacyjnych
Europejskie Centrum Fundacji Czekamy na nowy termin
Praktyki w europejskim oddziale Banku Światowego
Płatne, trwające od 3 do 6 miesięcy praktyki w europejskim oddziale Banku Światowego z biurami w Paryżu, Brukseli, Londynie i Rzymie
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy
Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Praktyki w Komitecie Regionów
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego
Komitet Regionów Czekamy na nowy termin
Praktyki w NATO
Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych.
NATO Czekamy na nowy termin
Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych
Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Czekamy na nowy termin
Praktyki w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
Program praktyk oferuje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej.
Przedstawicielstwo Komisji europejskiej w Polsce Czekamy na nowy termin
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Płatne staże, niepłatne praktyki, praktyki zarezerwowane dla studentów krajowych szkół administracji, a także możliwość odbycia krótkich, niepłatnych praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej - Sekretariat Generalny Czekamy na nowy termin
Praktyki w UNESCO
Nieodpłatne praktyki (trwające od 1 do 4 miesięcy) w siedzibie UNESCO dla studentów, badaczy i pracowników służby cywilnej
UNESCO Czekamy na nowy termin
Praktyki we Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC)
Nieodpłatne praktyki przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy naukowej i wcielić w życie wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej
Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze Czekamy na nowy termin
Praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Środowiska
Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska przyjmuje studentów lub absolwentów studiów na trwające trzy miesiące staże, praktyki i wolontariat
Ministerstwo Środowiska Czekamy na nowy termin
PRaktykuj za granicą
Konkurs, w którym zadaniem uczestników jest stworzenie strategii komunikacyjnej dla jednej z trzech polskich fundacji o profilu społecznym. Nagrodami w konkursie są staże w renomowanych agencjach PR za granicą
Instytut Monitorowania Mediów Czekamy na nowy termin
Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach
Program wspiera projekty przyczyniające się do zmniejszenia szkodliwości społecznej i szkód zdrowotnych związanych z narkotykami.
KE - Dyrekcja ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Czekamy na nowy termin
Program Copernic
Stypendia na naukę we Francji w zakresie zarządzania, dla osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa
Ambasada Francji W Polsce Czekamy na nowy termin
Program Edukacja
Granty na rozwój kadry i działania dydaktyczne w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, mobilność w szkolnictwie wyższym oraz partnerstwa na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach, w tym kształcenia i szkoleń zawodowych
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Czekamy na nowy termin
Program Euro-Med Młodzież
Program Euro-Med promuje mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi z UE i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera wymiany młodzieży, wolontariat, seminaria, wizyty, szkolenia i inne działania prowadzone w ramach edukacji nieformalnej i kształcenia międzykulturowego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE
Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”
VIII edycja Programu Grantowego Danone
Program Grantowy Danone Czekamy na nowy termin
Program grantowy mPotęga
Dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zasięg programu obejmuje 9 województw
Fundacja mBanku Czekamy na nowy termin
Program grantowy „Godność. Wolność. Niepodległość”
Granty na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Program Kariera – staże dla studentów i absolwentów
Program Kariera to elitarny program staży studenckich realizowany przez Polską Radę Biznesu i przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.
Polska Rada Biznesu Czekamy na nowy termin
Program Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole
Program ma na celu wzbogacenie oferty twórczych zajęć w szkole, podniesienie ich jakości i wartości artystycznej
Centrum Edukacji Obywatelskiej Czekamy na nowy termin
Program Młodych Specjalistów Banku Światowego
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Program Pajacyk
W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.
Polska Akcja Humanitarna Czekamy na nowy termin
Program Praktyk w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Bezpłatne praktyki dla młodych ludzi w biurach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Czekamy na nowy termin
Program RITA „Przemiany w Regionie”
Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5
Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym
Narodowy Instytut Wolności Czekamy na nowy termin
Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Czekamy na nowy termin
Program Stypendialny AGRAFKA
Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nominowanych przez lokalne organizacje partnerskie
Fundacja Agory Czekamy na nowy termin
Program stypendialny Bogliasco
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna
Fundacja Bogliasco Czekamy na nowy termin
Program Stypendialny dla Liderów
Międzynarodowy program stypendialny, oferujący wsparcie finansowe i merytoryczne dla uzdolnionych studentów uczelni technicznych
Fundacja General Electronic Czekamy na nowy termin
Program stypendialny Fundacji Nauka i Pasja
Stypendium dla utalentowanej młodzieży w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, na realizację zamierzeń edukacyjnych i pasji naukowych w zakresie przedmiotów ścisłych oraz technicznych
Fundacja Nauka i Pasja Czekamy na nowy termin
Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
Stypendia dla obywateli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy na badania w Polsce.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Program stypendialny im. Wima Duisenberga
Kilkumiesięczne stypendia dla wybitnych ekonomistów pracujących w środowisku akademickim, bankach centralnych i instytucjach badawczych.
Europejski Bank Centralny Czekamy na nowy termin
Program stypendialny rządu chińskiego
Stypendia na naukę języka chińskiego w Chinach dla studentów i absolwentów szkół wyższych przyznaje chińskie Ministerstwo Edukacji.
Ministerstwo Edukacji w Chinach Czekamy na nowy termin
Program Stypendialny United Nations Alliance of Civilizations
Stypendia dla liderów społecznych i uznanych specjalistów na podróże, których celem jest poznanie i zrozumienie międzykulturowe oraz wsparcie procesów poprawy stosunków międzynarodowych
United Nations Alliance of Civilizations Czekamy na nowy termin
Program stypendialny „Klasa”
„Klasa” to program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich
Fundacja BNP Paribas Czekamy na nowy termin
Program szkoleniowy dla menadżerów w Japonii (ETP)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z UE w Japonii. Obejmuje szkolenie z japońskiej kultury biznesu, języka i sposobu prowadzenia interesów.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
Program szkoleniowy dla menadżerów w Korei (ETP)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z Unii Europejskiej, którzy chcą poznać tajniki rynku koreańskiego. Program obejmuje szkolenia z zakresu biznesu, kultury i języka
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
Program Visiting Fellows
Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN), których celem jest prezentacja pracy badawczej i dyskusja na tematy związane z europejską unią gospodarczą i walutową.
Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych Czekamy na nowy termin
Program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej
Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów z państw spoza Unii Europejskiej
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Czekamy na nowy termin
Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży
Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013
Celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych między Polską, Białorusią i Ukrainą.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czekamy na nowy termin
Program Współpracy w Szkolnictwie Wyższym Unii Europejskiej oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Dofinansowanie dla projektów wspierających struktury i efektywność edukacji akademickiej w krajach regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz mobilność i współpracę akademicką UE-AKP
EuropeAid Czekamy na nowy termin
Program Włącz się. Młodzi i media
Program wspiera edukację medialną w szkołach oraz doskonalenie zawodowe w dziedzinie edukacji medialnej. Skierowany jest do nauczycieli i uczniów.
Centrum Edukacji Obywatelskiej Czekamy na nowy termin
Program Youngster
Program nauki języka angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Czekamy na nowy termin
Programy Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh
Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Programy Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (IYF)
Fundacja wspiera programy mające na celu dostarczanie szerokiej gamy usług i wsparcia w dziedzinach takich jak: szkolenie zawodowe, edukacja prozdrowotna, rekreacja, tolerancja kulturowa, świadomość ekologiczna, budowanie postaw przywódczych, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność podejmowania decyzji
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży Czekamy na nowy termin
Programy szkoleniowe UE - Japonia
Szkolenia, ktore podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla młodych ludzi z państw członkowskich i państw współpracujących z ESA
Europejska Agencja Kosmiczna Czekamy na nowy termin
Projekty pilotażowe „Rozwój partnerstw wiedzy”
Konkurs na projekty ustrukturyzowanych partnerstw, łączących przedsiębiorstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami szkoleniowymi w celu opracowywania i realizacji nowych programów nauczania, kursów, innowacyjnych sposobów realizacji i wykorzystania wiedzy i wykształcenia, oraz w celu ułatwienia przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym a firmami.
Komisja europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa
Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie działań promujących najbardziej wartościowe zjawiska kultury polskiej - współczesne i historyczne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Promocja literatury i czytelnictwa - MKiDN
Program „Promocja literatury i czytelnictwa” wspiera rozwój i promocję literatury, czytelnictwo, wydawanie i popularyzację wartościowych czasopism kulturalnych oraz partnerstwa publiczno-społeczne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE
Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Czekamy na nowy termin
Razem bezpieczniej (program MSWiA im. Władysława Stasiaka)
Dofinansowanie projektów profilaktycznych obejmujących działania na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Czekamy na nowy termin
Razem dla klimatu - konkurs grantowy
Dofinansowanie działań edukacyjnych oraz inwestycji z elementem edukacyjno-informacyjnym, związanych z adaptacją do zmian klimatu, podejmowanych przez instytucje i organizacje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czekamy na nowy termin
Razem możemy więcej - granty na walkę z wykluczeniem społecznym
Granty na realizację działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, szczególnie z nierównym dostępie do leczenia farmakologicznego
DOZ Fundacja dbam o zdrowie Czekamy na nowy termin
Reading Companion – aplikacja do nauki jęz. angielskiego
Celem aplikacji stowrzonej przez IBM jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim
IBM Polska Czekamy na nowy termin
Rezydencje artystyczne Funduszu Wyszehradzkiego
Program rezydencji artystycznych Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę artystów sztuk performatywnych krajów z Grupy Wyszehradzkiej
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Czekamy na nowy termin
RITA - Granty wyjazdowe na działania realizowane w ramach innych programów
Dofinansowanie wyjazdów do krajów programu RITA – przemiany w regionie, odbywanych w celu rozwijania partnerstwa, udziału w konferencjach, konsultacji wniosków, rozwoju efektów projektu itp. Dofinansowanie może obejmować działania prowadzone w ramach innych programów
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
RITA - Współfinansowanie wkładu własnego w projektach współpracy międzynarodowej
Program stwarza możliwość otrzymania wkładu własnego na realizację projektu współpracy międzynarodowej w ramach innego programu, o ile mieści się ona w obszarach tematycznych i regionie geograficznym, którego dotyczy RITA
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy
Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Różnorodność kulturowa i artystyczna
Szansa na wsparcie dla międzynarodowych projektów z zakresu sztuki i kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Rozwój ekonomii społecznej
Wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Granty na szkolenia dla jednostek, organizacji i kadr systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Sciex - Fundusz Stypendialny
Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
SCOPE - Program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny
Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata.
IFMSA Czekamy na nowy termin
Sektor 3.0 – nagroda za innowacyjność technologiczną w NGO
Konkurs, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie innowacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w trzecim sektorze
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Seniorzy w akcji
Granty na projekty wspierające działania seniorów oraz promujące współpracę międzypokoleniową
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Service Civique - wolontariat we Francji
Rządowy program wolontariatu we Francji, w którym mogą brać udział francuskie organizacje i młode osoby między 16 a 25 rokiem życia z krajów UE/EOG
Ministčre de l'Éducation Czekamy na nowy termin
Sieć FARE - Granty na wydarzenia
Dofinansowanie dla projektów organizowanych podczas europejskiego piłkarskiego tygodnia przeciwko rasizmowi i dyskryminacji na i dookoła stadionów piłkarskich w Europie
FARE - Football Against Racism in Europe Czekamy na nowy termin
Sieć FARE - Granty na wydarzenia
Dofinansowanie dla projektów organizowanych podczas europejskiego piłkarskiego tygodnia przeciwko rasizmowi i dyskryminacji na i dookoła stadionów piłkarskich w Europie
Fare Network Czekamy na nowy termin
Solidarna szkoła Fundacji Świętego Mikołaja
Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
Fundacja Świętego Mikołaja Czekamy na nowy termin
Sport jako narzędzie integracji i włączania społecznego uchodźców
Granty na wsparcie lokalnych projektów sportowych mających na celu integrację uchodźców oraz walkę z dyskryminacją kobiet
Komisja Eudopejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Sport wszystkich dzieci
Program dotacyjny wspierający upowszechnianie i umożliwianie podejmowanie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, przy jednoczesnym kształtowaniu wśród młodych osób postaw społecznych i zdrowotnych
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Społeczny StartUp – Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne
Wsparcie merytoryczne i finansowe nowatorskich rozwiązań w dziedzinie spraw społecznych
Fundacja Ashoka Czekamy na nowy termin
Środowisko i ja – konkurs fotograficzny
Konkurs organizowany jest każdego roku przez Europejską Agencję Środowiska, obejmuje nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę młodzieżową.
Europejska Agencja Środowiska Czekamy na nowy termin
Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska
Nagrody dla dziennikarzy za artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne wspierające różnorodność międzykulturową.
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
START - program stypendiów krajowych dla młodych naukowców
Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach lub przedsiębiorstwach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Czekamy na nowy termin
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.
Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń Czekamy na nowy termin
Staże i praktyki w Komisji Europejskiej
Staże i praktyki w Komisji Europejskiej oraz podległych jej agencjach, instytucjach i przedstawicielstwach.
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim
Celem staży i praktyk w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Czekamy na nowy termin
Staże i wakacyjna praca w Europejskim Banku Inwestycyjnym
Praca sezonowa dla uczących się studentów oraz kilkumiesięczne staże z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
Europejski Bank Inwestycyjny Czekamy na nowy termin
Staże Prezesa NBP
Płatne staże w Narodowym Banku Polskim dla absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych
Narodowy Bank Polski Czekamy na nowy termin
Staże szkoleniowe w zakresie tłumaczeń w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje możliwość podjęcia staży szkoleniowych w zakresie tłumaczeń. Staże odbywają się w Luksemburgu.
Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń Czekamy na nowy termin
Staże w Amnesty International
Sześciomiesięczne praktyki w biurach Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie, Genewie i Nowym Jorku
Amnesty International Polska Czekamy na nowy termin
Staże w Banku Światowym
są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Staże umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)
Płatne 3-6 miesięczne staże na różnych stanowiskach w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu
Europejska Agencja ds. Bezpieczeñstwa na Morzu Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Agencji Kolejowej
Kilkumiesięczne, płatne staże w Europejskiej Agencji Kolejowej, głównie dla młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji
Europejska Agencja Kolejowa Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy
6-miesięczne staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy EUROFOUND
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskiej Radzie ds. Uchodźców i Wypędzonych (ECRE)
11-miesięczne staże w biurze ECRE w Brukseli z zakresu praw człowieka, europejskiego i międzynarodowego azylu i spraw uchodźców
Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Banku Centralnym
Staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, zasoby ludzkie czy lingwistyka
European Central Bank - ECB Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Kilkumiesięczne płatne staże dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
Dziewięciomiesięczny staż w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) dla absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która niedawno ukończyła studia i rozpoczyna nową karierę zawodową.
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Czekamy na nowy termin
Staże w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności
Program stażowy umożliwiający zdobycie wiedzy praktycznej, która wzbogaci wiedzę akademicką lub doświadczenie zawodowe uczestników, w takich obszarach jak: nauka, komunikacja, administracja
European Food Safety Authority Czekamy na nowy termin
Staże w Fundacji im. Anny Lindh
Staże w Fundacji umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego i wykorzystania w praktyce wiedzy akademickiej - w obszarach związanych z działalnością Fundacji.
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Staże w instytucjach kultury
O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych. Miejsca dla stażystów mogą zgłaszać organizacje i firmy działające w sektorze kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Staże w Radzie Europy
Niepłatne staże w Radzie Europy, odbywające się w ramach dwóch sesji rocznie, w okresie od marca do lipca oraz od września do stycznia
Rada Europy (Council of Europe) Czekamy na nowy termin
Staże w Trybunale Obrachunkowym
Kilkumiesięczne, płatne lub niepłatne staże w Trybunale Obrachunkowym (Court of Auditors)
Trybunał obrachunkowy Czekamy na nowy termin
Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe
Pięciomiesięczne, płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Czekamy na nowy termin
Studencki program wymiany stażystów (STEP)
Praktyki zawodowe zagranicą dla studentów prawa i młodych prawników.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Czekamy na nowy termin
Studia dla wybitnych
Program wsparcia finansowego dla studentów o wybitnych osiągnięciach, umożliwiający podjęcie studiów magisterskich na najlepszych uczelniach świata
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czekamy na nowy termin
Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)
Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.
Europejski Instytut Uniwersytecki Czekamy na nowy termin
Studiujesz? Praktykuj!
Program grantowy dla uczelni publicznych i niepublicznych, wspierający realizację wysokiej jakości staży i praktyk studenckich.
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Study Tours to Poland (STP)
Wizyty studyjne w Polsce dla zaangażowanych w życie publiczne studentów pierwszych lat studiów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii I wybranych regionów Rosji
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia akademickie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Stypendia na pierwszy rok studiów dziennych dla młodzieży ze wsi i miast do 30 tys. mieszkańców
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia Czekamy na nowy termin
Stypendia Artystyczne PACT Zollverein
Stypendia na pobyt w ośrodku PACT Zollverein w Niemczech i realizację własnych projektów artystycznych
PACT Zollverein Czekamy na nowy termin
Stypendia artystyczne rządu szwajcarskiego
Stypendium obejmuje pełny program studiów magisterskich realizowany w Szwajcarii. Przeznaczone jest dla studentów kierunków artystycznych wszystkich specjalności
Swiss Confederation (EAER) Czekamy na nowy termin
Stypendia Atlas Corps dla liderów społecznych
Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych z całego świata
Atlas Service Corps Czekamy na nowy termin
Stypendia BAS dla licealistów
Stypendium na ostatnie dwa lata nauki w brytyjskich szkołach, zakończone maturą w systemie A-level lub międzynarodową
British Alumni Society Czekamy na nowy termin
Stypendia DAAD na naukę w Niemczech dla absolwentów wszystkich kierunków
Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich.
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów
Krótkoterminowe stypendia na pobyty badawcze na niemieckich uczelniach i w instytutach badawczych przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia DAAD na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych
Stypendia z różnych dziedzin sztuki dla absolwentów kierunków artystycznych na pobyt studyjny oraz roczne lub dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na jednej z niemieckich uczelni
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia DAAD na wakacyjny kurs języka niemieckiego
Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia dla pracowników organizacji pozarządowych
Kilkutygodniowe staże dla pracowników trzeciego sektora z Europy Środkowo-Wschodniej w instytucjach pozarządowych w krajach Europy Zachodniej.
Europejskie Centrum Fundacji Czekamy na nowy termin
Stypendia doktoranckie
Stypendia przyznawane są doktorantom specjalizującym się w naukach humanistycznych oraz byłym stypendystom programu Stypendia Pomostowe (dowolnej dziedziny naukowej)
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii
Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie Czekamy na nowy termin
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji
Stypendia dla studentów wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Bayer Science & Education
Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych
Fundacja Bayer Science & Education Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech
Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.
Heinrich Böll Foundation Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Indentitas
Konkurs stypendialny dla studentów kierunków humanistycznych
Fundacja Identitas Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Konrada Adenauera
Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech.
Fundacja Konrada Adenauera Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundszu Natalii Partyki dla młodych zdolnych sportowców
Stypendia dla młodych, zdolnych sportowców, borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Program dofinansowuje m.in. treningi i udział w zawodach
Fundusz Natalii Partyki Czekamy na nowy termin
Stypendia im. Bronisława Geremka dla studentów kierunków humanistycznych
O stypendia mogą ubiegać się osoby studiujące na kierunkach: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stypendyści programu Stypendiów Pomostowych.
Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka Czekamy na nowy termin
Stypendia muzyczne Jütting
Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych.
Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal Czekamy na nowy termin
Stypendia na podstawie umów międzynarodowych
W ramach umów dwustronnych zawieranych przez polski rząd i rządy innych państw, działają liczne programy stypendialne
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Czekamy na nowy termin
Stypendia na studia w College of Europe
Stypendia rządowe i unijne na studia post-magisterskie na dwóch dwujęzycznych kierunkach, w kampusach Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz belgijskiej Brugii
College of Europe Czekamy na nowy termin
Stypendia na studia we Francji
Stypendia na studia uzupełniające we Francji
Ambasada Republiki Francuskiej Czekamy na nowy termin
Stypendia naukowo - badawcze UNESCO
Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe oraz granty przyznawane na podróże, mający na celu wsparcie strategicznych celów UNESCO
UNESCO Polska Czekamy na nowy termin
Stypendia Pomostowe
Program socjalnych stypendiów adresowany do uzdolnionych maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia Pomostowe - Dyplom z Marzeń
Program „Dyplom z marzeń” to oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które są zainteresowane uruchomieniem lokalnych programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i z małych miast
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia rządu francuskiego dla Polaków
Ambasada Francuska w Polsce przyznaje stypendia na odbycie lub ukończenie studiów oraz pobytów naukowych we Francji
Ambasada Francji W Polsce Czekamy na nowy termin
Stypendia semestralne Towarzystwa Copernicus e.V. dla studentów
Stypendia semestralne Towarzystwa Copernicus e.V. na studia i praktykę zawodową w Berlinie i Hamburgu
Towarzystwo Copernicus e.V. Czekamy na nowy termin
Stypendia Sur-Place
Program stypendialny skierowany dla wybitnie uzdolnionych studentów, zaangażowanych w sprawy społeczne, polityczne, kulturalne
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Czekamy na nowy termin
Stypendia Św. Mikołaja
Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Fundacja Świętego Mikołaja Czekamy na nowy termin
Stypendia Tureckiej Fundacji Kultury
Turecka Fundacja Kultury (TFK) finansuje prowadzenie badań związanych ze sztuką i kulturą Turcji oraz z ochroną tureckiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego.
Turecka Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendium Artystyczne KODAK
Szansa na stypendium artystyczne dla studentów kształcących się na kierunkach związanych z kinematografią i produkcją filmową
Kodak Czekamy na nowy termin
Stypendium dla młodzieży im. Hesia Gumprichta
Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Czekamy na nowy termin
Stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia
Stypendia finansujące naukę na zagranicznych uczelniach
Fundacja Crescendum Est - Polonia Czekamy na nowy termin
Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert
Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych.
Fundacja im. Roberta Bosha Czekamy na nowy termin
Stypendium im. Leopolda Ungera
Stypendium dla młodych dziennikarzy i studentów dziennikarstwa na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Czekamy na nowy termin
Stypendium im. Lesława A. Pagi
Stypendium skierowane jest do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego
Fundacja im.Lesława A.Pagi Czekamy na nowy termin
Stypendium Naukowo-Badawcze w Sekretariacie Międzynarodowym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
Stypendia naukowo-badawcze dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich w dziedzinie nauk politycznych, prawa i stosunków międzynarodowych z uniwersytetów w krajach OBWE
OBWE Czekamy na nowy termin
Stypendium z Wyboru
W ramach programu każdy student i absolwent może ubiegać się o stypendium w wysokości do 5.000 zł na swoje marzenie - związane z edukacją i rozwojem kariery zawodowej.
Fundacja Absolwent.pl Czekamy na nowy termin
Szkolny Klub Sportowy
Granty na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs dla koordynatora krajowego i podmiotów realizujących zadania na poziomie wojewódzkim
Ministerstwo Sportu Czekamy na nowy termin
Szkoły dla ekorozwoju
Dotacje na projekty ekologiczne dla instytucji edukacyjnych z Dolnego Śląska, Mazowsza, Małopolski, Lublina i Rzeszowa.
Fundacja Toyota (Japonia) Czekamy na nowy termin
Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w liceum za granicą
Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach UWC lub szkołach prywatnych, zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Czekamy na nowy termin
TAK na dobrą sprawę - program grantowy
Granty dla organizacji zajmujących się istotnymi społecznie kwestiami na realizację ciekawych inicjatyw w zakresie edukacji i wsparcia potrzebujących
Bank BPH SA Czekamy na nowy termin
Talenty - Fundusz Stypendialny
Stypendia z Funduszu Lednickie Talenty dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin
Talenty - Fundusz Stypendialny Czekamy na nowy termin
Technologie non-profit
Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego
Fundacja TechSoup Czekamy na nowy termin
The One Minutes Jr - konkurs na jednominutowy film wideo
Konkurs na jednominutowe filmy wideo (teledyski, dokumenty, animacje, kreskówki), w których młodzi ludzie opowiadają o sobie, dzielą się spostrzeżeniami, obawami, nadziejami i doświadczeniami.
Europejska Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - konkurs grantowy
Konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej
Fundacja Santander Czekamy na nowy termin
Turniej Innowacji Społecznych
Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny
Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego Czekamy na nowy termin
Twoja perspektywa. Ciekawi widzą więcej
Konkurs „Ciekawi widzą więcej” odbywa się w ramach programu Twoja Perspektywa – jest skierowany do studentów-pasjonatów nowych technologii, którzy swoją wiedzę starają się przełożyć na biznes
Orange Polska SA Czekamy na nowy termin
Twoja pierwsza praca z Euresem
Program ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy w jednym z 28 państw członkowskich UE, a firmom w znalezieniu pracownika z innego kraju UE.
KE Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Czekamy na nowy termin
Twórcze spotkania: Partnerstwa Kulturowe między Azją a Europą
Wsparcie dla organizacji z Azji i Europy na realizację wspólnych projektów kulturalnych i artystycznych oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego
Arts Network Asia Czekamy na nowy termin
Unijny konkurs dla młodych naukowców
Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców to inicjatywa Komisji Europejskiej. Odbywa się zawsze we wrześniu, za każdym razem w innym państwie europejskim.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
United Nations Development Programme - wolontariat
Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie Czekamy na nowy termin
Uniwersytet letni AEGEE
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią
AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów Czekamy na nowy termin
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
Dotacje na zadania z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Wakacje z matematyką
Wsparcie wakacyjnych projektów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w 6 największych miastach w Polsce, łączących naukę matematyki i zabawę
Fundacja mBanku Czekamy na nowy termin
Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej
Program wspierający współpracę obywatelską Polski i Węgier w ramach działań organizacji pozarządowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Wizyty studyjne w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz w Polsce
Granty na organizację wizyt studyjnych polskich instytucji i organizacji działających w sektorze kultury w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz przedstawicieli instytucji i organizacji Państw-Darczyńców w Polsce
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Wizyty w instytucjach unijnych
Fundusze europarlamentarzystów na wizyty w instytucjach unijnych
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Czekamy na nowy termin
Wolontariat Don Bosco
Wolontariat misyjny w Europie, Afryce i Ameryce Południowej.
Centrum Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco Czekamy na nowy termin
Wolontariat długoterminowy Stowarzyszenia ASF
Wolontariat w Niemczech i Wielkiej Brytanii w muzeach i miejscach pamięci, w projektach socjalnych z dziećmi i młodzieżą, ludźmi starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, w projektach antyrasistowskich.
Stowarzyszenie ASF Czekamy na nowy termin
Wolontariat Harcerski
Program Ministerstwa Edukacji Narodowej finansujący organizację szkoleń dla harcerzy – instruktorów-wolontariuszy, zgodnie z założeniami metody harcerskiej, z uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Wolontariat misyjny VIDES u sióstr salezjanek
Wolontariat w krajach misyjnych, gdzie pracują siostry salezjanki.
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Wolontariatu VIDES Czekamy na nowy termin
Wolontariat Polska Pomoc 2015
Program dofinansowuje najlepsze projekty wolontariackie realizowane na rzecz jednego z krajów partnerskich, znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wolontariat Socjalny - Budowanie Mostów w Europie
Roczny program wolontariacki w placówkach socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Niemiec.
Wspólnota Kulturowa "Borussia" Czekamy na nowy termin
Wolontariat w La Salette
Wolontariat w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej we Francji
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej Czekamy na nowy termin
Wolontariat w Niemczech - Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Freunde Waldorf)
Roczny wolontariat związany z pomocą imigrantom w placówkach na terenie Niemiec adresowany do osób powyżej 18. roku życia
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners Czekamy na nowy termin
Wolontariat w ochronie zabytków
Roczny wolontariat na rzecz ochrony zabytków w Niemczech dla osób w wieku 18-26 lat
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Czekamy na nowy termin
Wolontariusze pomocy UE
Dofinansowanie działań mających na celu wysłanie łącznie 350 wolontariuszy do krajów określanych jako „państwa trzecie”. Realizowane działania mają się skupiać na zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, gotowości na wypadek ich wystąpienia oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju
Komisja Eudopejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Workcampy - Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu
Wolontariat krótkoterminowy - workcampy w ponad 100 krajach na całym świecie
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu Czekamy na nowy termin
Workcampy w gospodarstwie rolnym w Niemczech
Miesięczne workcampy w gospodarstwie rolnym dla osób powyżej 18. roku życia
Fundacja Fercher von Steinwand e.V Czekamy na nowy termin
Workcampy w Niemczech - Evangelische Jugend
Workcampy ekumeniczne w Niemczech dla osób w wieku od 18 (wyjątkowo od 17) do 26 lat: projekty ekologiczne, społeczne lub socjalne
Ecumenical Youth Services Czekamy na nowy termin
Workcampy – Stowarzyszenie Jeden Świat
Krótko i długoterminowe projekty wolontariatu na całym świecie.
Stowarzyszenie Jeden Świat, Service Civil International Polska Czekamy na nowy termin
Wsparcie Demokracji
Program finansujący projekty polskich organizacji pozarządowych – we współpracy z partnerami lokalnymi – wspierające demokratyczne przemiany w krajach, w których system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz w krajach będących w okresie transformacji systemowej
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy Czekamy na nowy termin
Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych
Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska i działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Środowiska Czekamy na nowy termin
Wsparcie przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie
Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP. Dofinansowanie dotyczy projektów, które wymagają wkładu własnego, a realizowane są z dotacji unijnych lub ONZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT
Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży.
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Wspieramy Mamy - konkurs grantowy dla organizacji i grup nieformalnych
Dotacje na najciekawsze projekty rozwiązujące problemy mam w Polsce przyznaje Grupa AXA.
Grupa AXA Czekamy na nowy termin
Wspieramy rozwój
Program grantowy skierowany do organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną, realizujących projekty związane z nauką, rozwojem, sportem, kulturą oraz inicjatywami społecznymi
CEDROB Czekamy na nowy termin
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym
Dofinansowanie projektów obejmujących działania edukacyjne, społeczne i kulturalne skierowane do szkół, w których uczą się cudzoziemcy, uczniowie będący uchodźcami, uczniowie z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
Granty Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w zadań z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu osób niepełnosprawnych
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Wspólne działania polsko-białoruskie
Celem programu jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wspólnie dla dziedzictwa
Program wspierający identyfikację, dokumentację, upowszechnianie oraz społeczne zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem narodowym
Narodowy Instytut Dziedzictwa Czekamy na nowy termin
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą
Dotacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania skierowane do Polonii i Polaków za granicą w 2015 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wydarzenia artystyczne - wsparcie działań kulturalnych i artystycznych w Polsce i za granicą
Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej (w Polsce i za granicą), w obszarze muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Wzór na Unię Europejską (Model European Union)
Model European Union to szansa dla ponad 150 młodych Europejczyków na wzięcie udziału w symulacji podejmowania decyzji i procedur legislacyjnych w UE. Całe przedsięwzięcie odbywa się w Strasbourgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego
BETA - Bringing Europeans Together Association Czekamy na nowy termin
XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Celem projektu jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych
Sejm RP Czekamy na nowy termin
Your Europe, Your Say - symulacja obrad EESC
Program symulacji obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), w którym udział biorą szkoły gimnazjalne z całej Europy
Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny Czekamy na nowy termin
Youth Business Poland
Program wsparcia mentoringowego młodych osób (18–35 lat) w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej
Fundacja Inkubator Technologiczny Czekamy na nowy termin
Youth for Understanding (YFU) - wymiany międzynarodowe młodzieży
Youth for Understanding umożliwia młodzieży wzięcie czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju poprzez spędzenie roku u rodziny goszczącej, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.
Youth for Understanding Poland Czekamy na nowy termin
YouthActionNetGlobal - program stypendialny dla liderów społecznych
Stypendia dla młodych, wyróżniających się liderów, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami grupy młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dzieci
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNet Czekamy na nowy termin
Z Fundacją PZU po lekcjach
Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przy zaangażowaniu szkół i środowiska lokalnego
Fundacja PZU Czekamy na nowy termin
Zaawansowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia przełomowych projektów badawczych, które wyznaczają nowe kierunki w swoich dziedzinach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Zabawa to poważna sprawa. Granty IKEA na wsparcie dzieci
Granty na działania związane ze zwalczaniem wykluczenia społecznego dzieci, w tym na odnowienie, dostosowanie i wyposażenie placówek realizujących takie inicjatywy
IKEA Retail Sp. z o. o. Czekamy na nowy termin
Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe
Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych
Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Zasiej ziarno integracji (Seeds for integration)
Małe, średnie i duże granty OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) na realizację uczniowskich inicjatyw mających na celu wsparcie i pogłębienie procesu integracji uczniów, których rodzice są imigrantami lub uchodźcami
OBESSU Czekamy na nowy termin
Zdrowie Publiczne (2014-2020)
Program finansuje działania zmierzające do poprawy i ochrony zdrowia oraz rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy i informacji dotyczących zdrowia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zdrowia i Konsumentów Czekamy na nowy termin